پرستاری و مامایی جامع نگر

مجله پرستاری و مامايی جامع نگر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گيلان می باشد که هدف از انتشار آن ارتقاء سطح دانش پرستاری و مامايی و ارائه اطلاعات لازم و مفيد در مورد يافته های تحقيقاتی در زمينه مراقبت های پرستاری و مامايی می باشد


دوره 26, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

رابطه نگرش مذهبي با سبكهاي دلبستگي و سرسختي روانشناسي در دانشجویان متقاضي طلاق PDF
بهمن اکبری
ارتباط فشار خون و عوارض عروقي پس از آنژیوگرافی کرونری PDF
گلنوش بنوان, میترا صدقی ثابت, مژگان بقایی, زهرا عطرکارروشن, آسیه صدیقی چافجیری
بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه¬ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان PDF
سارا بی شیوه مقدم, ساقی موسوی, زهرا (رامش) مجدتیموری, عاطفه قنبری خانقاه, احسان کاظم نژاد لیلی
بررسی فشار کاف لوله تراشه و زمان اندازه گیری آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه PDF
لیلا تسلیمی, طاهره خالق دوست محمدی, عاطفه قنبری خانقاه, احسان کاظم نژاد لیلی
رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری PDF
طاهره تقی زاده ولدی, سیده نوشاز میرحق جو, محمد تقی مقدم نیا, احسان کاظم نژاد لیلی
ارتباط بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی پرستاران PDF
اصغر توان, مینو میترا چهرزاد, احسان کاظم نژاد لیلی, نادیا سدری
فشار مراقبتي در مراقبت کنندگان بيماران مبتلا به نارسايي كليه تحت دیالیز PDF
میترا طالبی, نسرین مختاری لاکه, پروانه رضا سلطانی, احسان کاظم نژاد لیلی, مرتضی شمسی زاده
تأثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای و شیوه سنتی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز PDF
حسین فیض اله زاده, منصوره زاغری تفرشی, حمید مقدسی, منصوره اشقلی فراهانی, زهرا زارع, محمد رضا خلیل زاده
نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخیص و میزان برآورده شدن آنها PDF
سید حسن محققی نیادکان, محمد رضا یگانه راسته کناری, عزت پاریاد, زهرا عطرکارروشن
خودکارآمدی عمومی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم سرای سالمندی PDF
لادن ناصح, رحیم علی شیخی, حسین رفیعی
دانش بهداشتی زنان باردار در مورد کم خونی و عوارض آن PDF
آسیه نمازی, شیوا علیزاده
واکنش پرستاران بخش های آی سی یو در مقابل مراقبتهای بیهوده : یک مطالعه پديده شناسي PDF
لیلی یکه فلاح, طاهره اشک تراب, هومان منوچهری, حمید علوی مجد