مجله دامپزشکی ایران

  موضوع انتشار مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در سال 1372 با نظر خواهی، استقبال و حمایت بسیاری از محققین و صاحب نظران علم دامپزشکی کشور مطرح و توسط دکتر نعیم آلبوغبیش (عرفانی مجد) مورد پی گیری قرار گرفت. در سال 1375 اعضاء هیئت تحریریه مجله از اعضاء هیئت علمی دانشکده های دامپزشکی کشور (اهواز، تهران و شیراز) و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اهواز، انتخاب و پس از صدور احکام از طرف معاونت پژوهشی وقت دانشگاه،  مجله رسماً از سال 1375 شروع به فعالیت نموده و آقای دکتر منصور میاحی ریاست وقت دانشکده به عنوان مدیر مسئول مجله انتخاب و معرفی شدند 


دوره 14, شماره 1 (1397)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر پختن دانه¬ی جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص¬های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان¬های بالغ عربی PDF
منا امیری, علی کیانی, سعید محمدزاده
مقایسه ی بی حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائین - وراپامیل و وراپامیل در گوساله ی گاومیش PDF
هادی ایمانی راستابی, نرگس کاووسی, شهرزاد شعبانی
اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس PDF
محمد خسروی, مسعود قربانپور, سید رضا فاطمی طباطبائی, یاسمین محمدعلی پور
اثر زمان¬های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده از رقیق¬کننده¬ی مکمل شده با لسیتین سویا PDF
مهدی ژندی, ملک شاکری, رضا نوعی رازلیقی, آرمین توحیدی, مجتبی امام وردی, افشین سیفی جمادی, رضا معصومی
ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ PDF
سروش سابیزا, هادی نداف, علی بنی آدم, بهمن مصلی نژاد
بررسی کارایی آب الکترولیز شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه کشی PDF
محمود سرمدی, مجید غلامی آهنگران, عزت اله فتحی هفشجانی
شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه ی پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان PDF
پژمان محمودی کوهی, علی صادقی نسب, عبدالمجید محمدزاده, آرام شریفی, علی اصغر بهاری, نادر مصوری
مطالعه ی مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری PDF
حمداله مشتاقی بروجنی, الهام خلیلی¬صدرآباد, مجتبی بنیادیان, آلاله وکیل زاده
بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و فرمالین و مسمومیت با نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی PDF
طراوت ملایم رفتار, رحیم پیغان, محمد راضی جلالی, علی شهریاری
بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جدا شده از پرندگان مهاجر استان بوشهر PDF
محمد جواد مهربانپور, حمید رضا فرزین, زهرا بهمنی
طراحی و ساخت یک سازه¬ی ژنی نوترکیب بیان¬کننده¬ی پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی PDF
زهره نجفی, مسعود رضا صیفی آبادشاپوری, رضا پسندیده
تأثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) PDF
الهام نظافتیان, وحید زادمجید


شاپا: 6873-1735