مجله دامپزشکی ایران

  موضوع انتشار مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در سال 1372 با نظر خواهی، استقبال و حمایت بسیاری از محققین و صاحب نظران علم دامپزشکی کشور مطرح و توسط دکتر نعیم آلبوغبیش (عرفانی مجد) مورد پی گیری قرار گرفت. در سال 1375 اعضاء هیئت تحریریه مجله از اعضاء هیئت علمی دانشکده های دامپزشکی کشور (اهواز، تهران و شیراز) و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اهواز، انتخاب و پس از صدور احکام از طرف معاونت پژوهشی وقت دانشگاه،  مجله رسماً از سال 1375 شروع به فعالیت نموده و آقای دکتر منصور میاحی ریاست وقت دانشکده به عنوان مدیر مسئول مجله انتخاب و معرفی شدند 


دوره 13, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

مقایسه¬ی روش¬های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش PDF
بهزاد آذرکمند, مهدی پورمهدی بروجنی, داریوش غریبی, مسعود قربانپور
بررسی اثر عصاره¬ی گیاهی برگ انجیر بر فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول¬های فیبروبلاست (HEP2) PDF
ناهید اطیابی, گلشاد نیکنام, سید مهدی نصیری, محمد طاهری
بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP PDF
صدیقه ایسوندی, محمد تقی بیگی¬نصیری, هدایت اله روشنفکر, جمال فیاضی
بررسی اثر جايگزيني بخشی از متيونين جیره با بتائين بر بيان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ¬های تخم¬گذار تحت تنش حرارتی PDF
سوسن رادپور, محمد تقی بيگي نصيري, هدایت اله روشنفکر, محمود نظری
اثرات سم عقرب همی¬اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول¬های قرمز و مطالعه¬ی نقش آنتی¬ونوم پلی¬والان در موش صحرایی PDF
محمد راضی جلالی, سید رضا فاطمی طباطبایی, معصومه احمدی زاده, حمیده محسنی
اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی PDF
زهرا رضائی, طیبه محمدی, محمود خاکساری¬مهابادی, حسین نجف زاده ورزی, بابک محمدیان
مطالعه¬ی هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) PDF
جواد صادقی نژاد, حسن مروتی
تأثیر مصرف خوراکی عصاره¬ی الکلی جلبک سارگاسوم، Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) PDF
زهرا طولابی دزفولی, مهرزاد مصباح, رحیم پیغان, تکاور محمدیان, سراج بیتا
تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری (shelf life) فیله¬ی تازه¬ی ماکیان در دمای یخچال PDF
علی فضل آرا, مهدی پورمهدی بروجنی, مهدی زارعی, طاهره کریمی
بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش¬ رودخانه¬ای خوزستان PDF
سجده کمالی, علیرضا قدردان¬مشهدی, محمد رحیم حاجی حاجیکلائی, سید رضا فاطمی¬طباطبایی, علی رضاخانی
ارزیابی هیستوپاتولوژی عصاره¬ی گرده¬ی گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوری PDF
هادی نداف, صالح اسماعیل زاده, مهدی پورمهدی¬بروجنی, سروش سابیزا
مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری¬های صنعتی استان آذربایجان شرقی PDF
بابک قاسمی¬پناهی, اکبر ارفعی¬آخوله, غلامعلی مقدم, ایرج لطفی, حسن ارجمند


شاپا: 6873-1735