دوره 24, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند PDF
سمیه احمدی, فاطمه باقریان, محمود حیدری, عبدالرسول کشفی
آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز PDF
اسفندیار سپهوند, منیجه شهنی ییلاق, سیروس عالی‌پور بیرگانی, ناصر بهروزی
مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک PDF
صنم باقریان خسروشاهی, مریم محمدی, حمید رضا پور اعتماد, جلیل فتح آبادی, نوشین فایضی
تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار PDF
مهران فرهادی, مسیب یارمحمدی واصل, محمد رضا ذوقی پایدار, علی اصغر چگینی
رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان PDF
عسکر آتش افروز, شجاع عربان
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار PDF
عیسی جعفری, فریبا غضنفريان, مهناز علی اکبری, حمید کمرزرین
پیش‌بینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی PDF
افسانه میرزائیان, علی مهداد
رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی PDF
سید موسی گلستانه, لیلا سلیمانی, یوسف دهقانی


شاپا: 4131-1561