محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

شاهین جوادی, محمود متوسلی, جهانگیر یدالهی فارسی, حامد شکوری گنجوی

چکیده


علي‌رغم توسعه تحسين برانگيز تئوري­هاي بنيادي در كارآفريني، توسعه بيشتر اين رشته بدون پيشرفت در مدل‌ها و روش­هاي اندازه‌گيري دشوار است. به‌خصوص، سازه فرصت‌ها در كانون تحقيقات كارآفريني به اندازه‌گيري کمي در سطح كلان نياز دارد. در اين مقاله چگونگي كاربرد تحليل پوششي داده‌ها (DEA) براي اندازه‌گيري فرصت‌هاي نوآورانه و فرصت‌هاي آربيتراژ فني[1] تشريح مي‌شود و يك مثال بر مبناي نمونه‌اي از 96 كشور در طول دوره 18 ساله 2012-1995، همراه با تخمين‌هايي از فرصت‌هاي نوآورانه و آربيتراژ فني براي استفاده احتمالي ساير پژوهشگران ارائه مي‌شود. به‌علاوه چگونگي همبستگي فرصت‌هاي نوآورانه و آربيتراژ فني با نرخ تراكم كسب وكارهاي جديد[2] تشريح مي‌شود. سپس کشورهاي جهان برحسب مقدار شاخص‌هاي فرصت‌هاي نوآورانه و آربيتراژ فني به چهار گروه طبقه‌بندي مي‌شوند. در انتها مقايسه بين کشورهاي صادرکننده نفت و غيرصادرکننده نفت نشان مي‌دهد كه بطور نسبي كشورهاي صادركننده نفت (شامل ايران)، كمتر در زمره كشورهايي هستند كه از شاخص بهره‌برداري از فرصت‌هاي نوآوري بالايي برخوردارند و به نسبت بيشتر در زمره كشورهايي هستند كه از فرصت‌هاي آربيتراژ فني نيز بخوبي بهره‌برداري نمي‌كنند.

 

موضوع


كارآفريني; فرصت‌ها; نوآوري; آربيتراژ; تحليل پوششي داده‌ها

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.