نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آرام, عبدالرحمن, کارشناس ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
آرمن, سید عزیز, دانشگاه شهید چمران اهواز
آهنگری, عبدالمجید, استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

ا

احمدی, حمیده, عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
احمدی شادمهری, محمد طاهر, دانشگاه فردوسی مشهد
اسکندری پور, زهره, کارشناس ارشد علوم اقتصادی
اصغرپور, حسین, دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
افقه, سید مرتضی, دانشگاه شهید چمران اهواز
اکبریان, رضا, دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
اکبریان, رضا, عضو هیأت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
اکبریان, رضا, دانشگاه شیراز

ب

بزازان, فاطمه, استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

پ

پژویان, جمشید, ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

ت

ترکی, لیلا, دانشگاه اصفهان
تمنایی فر, سیما, کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

ج

جوادی, شاهین, دانشگاه تهران

ح

حاتمی, راضیه, کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
حسین زاده, حسن, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه
حق نژاد, امین, دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
حلافی, حمیدرضا, مربی اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حیدری, ابراهیم, استادیار دانشگاه خلیج فارس
حیدری, حسن, دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

خ

خاتمی, طیبه, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان.
خداپرست مشهدی, مهدی, استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
خداپناه, مسعود, عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

1 - 25 (87)    1 2 3 4 > >> 


شاپا: 5850-2008