دوره 40, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اﺛﺮ ﻧﻤﺎتودﮐﺸﯽ عصاره‌های آبی چند گیاه داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎتود ریشه گرهی گوجه‌فرنگی (Meloidogyne javanica) PDF
ملیحه بهمن زیاری, مجید اولیاء, فریبا حیدری
بیان تراژن aiiA در سیب‌زمینی و اثر آن بر کنترل بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی PDF
اسماعیل محمودی, داود نادری
ارزیابی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola Muller (Col., Chrysomelidae) PDF
جعفر ابراهیمی فر, ارسلان جمشیدنیا, رضا صادقی
تأثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) PDF
علی گلی زاده, سعید نیکان جابلو, مهدی حسن پور, قدیر نوری قنبلانی, بهرام ناصری, زهرا عابدی
بررسی فونستیک پادمان (Collembola) شهرستان بابل در استان مازندران به همراه معرفی گونه‌های جدید برای فون ایران PDF
معصومه علیجانی اردشیر, معصومه شایان‌مهر, بهنام امیری بشلی
شناسایی دو گونه ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) و S. cretica به روش DNA بارکدینگ PDF
ندا مهرآور, مهدی اسفندیاری, پگاه سهیلی فر
اثر باقی‌مانده حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین روی رفتار جهت‌یابی زنبور Lysiphlebus fabarum Marshall پارازیتوئید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli PDF
ندا امینی جم