مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات  با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی  به صورت سالیانه دو شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند. 


دوره 9, شماره 21 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران PDF
فریده عصاره, حمید احمدی, غلامرضا حیدری, ملوک السادات حسینی بهشتی
تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. PDF
رسول زوارقی
بررسی تأثير عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌هاي ثبت اختراع کشورهای اسلامی PDF
علی منصوری, فرامرز سهیلی
جایگاه الگوي اف. آر. بي. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات PDF
غلامرضا فدائی, محمد حسن عظیمی
بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) PDF
ایرج رداد, مصطفی قطب زاده اردکانی
شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش ديمتل خاکستري در شرایط عدم قطعیت PDF
عظیمه مظفری, هادی شریف مقدم, افسانه مظفری
بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی PDF
مریم غفوری, عاطفه عاصمی