مهندسی زراعی

مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علوم خاک و ماشین­های کشاورزی به صورت سالیانه دو شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق مجله مهندسی زراعی منتشر نمایند. 


دوره 38, شماره 1 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری سودوموناس بر ویژگی های رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف توسط گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی PDF
المیرا لطفی, مجید باقرنژاد, نجف علی کریمیان, مهدی زارعی
اثر بقایای گیاهی بر شاخص‌های میکروبی خاک و برخی خصوصیات رشدی گیاه جو در سطوح مختلف شوری PDF
مریم علیزاده, مصطفی چرم, نعیمه عنایتی ضمیر
بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شنهای روان اهواز PDF
مریم جمشیدصفا, بیژن خلیلی مقدم, سیروس جعفری, شجاع قربانی دشتکی
بررسی سنجش کیفیت میوه‌ی انار با آزمایش پوست آن به روش فراصوت عبوری PDF
حسن ذکی دیزجی, سعید مینایی, تیمور توکلی هشجین, منیژه مختاری دیزجی
پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های ایران با استفاده از روش های گوناگون PDF
روح الله تقی زاده مهرجردی, فریدون سرمدیان, علی اصغر ذوالفقاری, اعظم جعفری
تعیین شاخص های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون با استفاده از روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک PDF
لیلا ندرلو, رضا علیمردانی, محمود امید, فریدون سرمدیان, حسین جوادی کیا, محمدیاسر ترابی
نقش ریشه گیاه در انتقال کلرید در خاک تحت شرایط جریان اشباع PDF
مولود عالیپورشهنی, احمد فرخیان فیروزی, علی کرایی, حسین معتمدی
ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM) PDF
نواب کاظمی, مرتضی الماسی, هوشنگ بهرامی, محمد جواد شیخ داودی, موسی مسگرباشی


شاپا: 3648-0254