علوم و مهندسی آبیاری

مجله علمی کشاورزی ، اولین نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز است که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور) منتشر شده است. در راستای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید. 


دوره 40, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی PDF
میلاد هاشمی, عبد علی ناصری, افشین تکدستان
اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر نفوذپذیری و شوری خاک PDF
علی شاهنظری, پویا شیرازی
بررسي آزمايشگاهي تأثير فاصله صفحات غوطه ور از ساحل بر الگوي فرسايش و رسوب گذاري بستر PDF
حسین سلج محمودی, محمود شفاعی بجستان
بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری و طول سری آبشکن‌ها بر ابعاد چاله‌ آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه‌ ملایم PDF
مریم جام پور, سید محمود کاشفی پور
تاثیر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای رقم ﺳـﯿﻨﮕﻞ ﮐـﺮاس 260 PDF
محمد امیر بابایی, محمد حسن بیگلویی, نادر پیر مرادیان
ارزیابی و تحلیل ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی خورخوران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره PDF
سمیرا جعفری آذر, غلامرضا سبزقبائی, مرتضی توکلی, سولماز دشتی
روند تغییرات شکل بستر حوضچه استغراق ناشی از برخورد جت قائم بر رسوبات غیرچسبنده PDF
اکبر ارمغانی, بابک لشکرآرا, علی محمد آخوند علی
ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه) PDF
محسن فراهی, حسین جهانتیغ, حسن اسمعیلی گیساوندی, ابوطالب هزارجریبی
تأثیر دماغه و دیواره جان پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور PDF
محمد پشته شیرانی, مجید رحیم پور, محمد مهدی احمدی
برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان PDF
فریده السادات هاشمی نسب خبیصی, محمد موسوی بایگی, بهرام بختیاری
تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته درشهرستان انار استان کرمان PDF
ابوالفضل علی اکبری, شاهرخ زند پارسا
بررسی کارایی مدل‌های سری زمانی آریما و هالت وینترز در پیش بینی دما و بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه لتیان) PDF
لیلا گودرزی, عباس روزبهانی
ارزیابی روش¬های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل های شبیه سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندران PDF
منوچهر حیدرپور, فاطمه فتاحی, امیر حق شناس آدرمنابادی, نادیا کیا
شبیه¬سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف PDF
نسترن زمانی, محسن جواهری طهرانی, سید سعید اسلامیان, سید فرهاد موسوی
عیین الگوی کشت بهینه در شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک PDF
شکیبا میرزایی, مهدی ذاکری نیا, مهدی شهابی فر, حسین شریفان


شاپا: 3648-0254