علوم و مهندسی آبیاری

مجله علمی کشاورزی ، اولین نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز است که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور) منتشر شده است. در راستای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید. 


دوره 40, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

أثیر زاویه قرارگیری در سه نوع آبشکن نفوذپذیر، نفوذناپذیر و باندال لایک در شرایط مستغرق بر ابعاد هندسی آبشستگی PDF
فاطمه جراح زاده, سید محمود کاشفی پور, محمود شفاعی بجستان
مشخصات پرش هیدرولیکی روی بستر با المان‌های شش‌پایه نفوذپذیر PDF
مریم خواجه گودری, محمود شفاعی بجستان
اربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت¬های دزفول و زیدون) PDF
رضا زمانی احمد محمودی, علی محمد آخوند علی, حیدر زارعی
ررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون PDF
ساره تنگسیر, عبد علی ناصری, هادی معاضد, سید ابراهیم هاشمی گرم دره, سعید برومند نسب
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک مقیاس سازی دما PDF
مجید شیدائیان, میر خالق ضیاتبار احمدی, رامین فضل اولی
رزیابی مدل WetSpa در شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) PDF
حسین رحمتی, حسین انصاری, علی نقی ضیائی, حسین زینی وند
تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای PDF
مسعود غریب دوست, محمد علی قربانی, عطیه حسینی زاده
حلیل فرایند بارش- رواناب به منظور طراحی مخازن جمع آوری آب های سطحی برای توسعه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز) PDF
پریسا صلواتی, احمد فاخری فرد, اسماعیل اسدی, سهیل اسدی
بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه¬ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop PDF
حمزه علی علیزاده, فریبرز عباسی
تأثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای PDF
مینا نصیری, سید حسن طباطبائی, مهدی قبادی نیا, علیرضا حسین پور
مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکیIHACRES و GR2Mدر شبیه سازی جریان ماهانه حوضه آبخیز دره تخت PDF
فاطمه زندی دره غریبی, زهره خورسندی کوهانستانی, ملیحه مزین, نسیم آرمان
برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه‌هاي آبريز استان خراسان شمالي با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردی: حوضه آبريز دربند سملقان) PDF
محمد رشیدی, محبوبه حاجی‌بیگلو, محبوبه سربازی, محمد قادری
بررسی آزمایشگاهی و عددی دینامیک جریان¬های غلیظ نمکی در مخازن PDF
روح الله کاظمی آرپناهی, مهدی قمشی, جواد احدیان, مهدی کاهه
طبقه¬بندي توده هاي هواي ايستگاه همديد اروميه به کمک تحليل خوشه اي و نمايه هاي کنترل کيفيت پراش درون گروهي PDF
محمد دارند, جمیل امان الهی, سمیه کریمی
اصلاح برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سیب‌زمینی به منظور ارتقاء شاخص بهره‌وری آب PDF
مصطفی رئیسی اسدآبادی, محمد رضا نوری امام زاده ائی, روح الله فتاحی
معرفی سرریز تاج دندانه‌ای و بررسی میزان ضریب تخلیه آن تحت شرایط جریان آزاد PDF
بابک لشکرآرا, یاسر شیخی
ارزیابی روش نفوذ بیرکن در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک PDF
مهدی کیخا, میثم امیری, محسن فراهی
ارزیابی مدل SIMETAW در شبیه سازی پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق پتانسیل در چهار اقلیم مختلف PDF
فاطمه برادران, امیر سلطانی محمدی, زهرا ایزدپناه
بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار PDF
علی معتمدی نژاد, منوچهر فتحی مقدم, لیلا داودی
مقايسه روش هاي عددي و تحليلي در تحلیل ديناميکي سدهاي خاکي (مطالعه موردی: سد خاکی بالارود) PDF
مسعود اولی پور, محمد امجدزاده, حسین محمدولی سامانی


شاپا: 3648-0254