دوره 9, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی تطبیقی الزام طرف قرارداد به پذیرش تعهدات اضافی (باهم ‌فروشی)در قراردادهای مالکیت فکری از دیدگاه حقوق رقابت PDF
مصطفی بختیاروند, زینب فرهادخانی
درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی) PDF
حسن پوربافرانی, علی امیدی, بهروز قلی زاده
بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا PDF
سعید حکیمی‌ها, بهزاد جودکی, کیوان غنی
اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری PDF
سیروس حیدری
بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه PDF
رضا حق پناه, سید محمد رضوی, سید علی رضوی
تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن) PDF
محمد حسین رمضانی‌ قوام‌ آبادی, مهرداد محمدی, سید محمد حسینی
دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری PDF
سوده شاملو, سارا شاملو
الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل PDF
حسین شریفی طرازکوهی, فاطمه فتح پور
تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه PDF
حسام الدین لسانی, مهوش منفرد
مطالعه تطبیقی استانداردهای رفتار قضايی(اسلام، ایران، امریکا و چین) در پرتو اصول بنگلور PDF
مجتبی همتی, غلامرضا داودی