دوره 7, شماره 13 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تخمین طول عمر و طول پخش الکترون در لایه‌های نیم‌رسانای نانومتخلخل به‌روش شبیه‌سازی گشت تصادفی در دو مقیاس PDF
فاطمه ابراهیمی, مهلا مقدس, حکیمه کوچی
شبیه‌سازی رشد لایه‌های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی PDF
محمد حسین احسانی, میر کاظم عمرانی, مهران مین باشی, رضا زارعی مقدم
تحول درهم‌تنیدگی و واهمدوسی حالت‌های بَسِت-‌هوند در یک سیستم سه مدیِ بازِ نامتقارن PDF
سمیه مهربان کار, فرخنده عباس نژاد, داود افشار, مجتبی جعفرپور
اثر جانشاني La و Ga بر ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطیسی تركیب بين فلزی Pr2-yLayFe17-xGax PDF
پروانه ایرانمنش, سمیرا سعیدنیا
شبیه‌سازی شار پروتون‌ها در چرخه‌ها و شراره‌های خورشیدی مختلف PDF
زهرا باقری, پانته آ داوودی فر, حسین عبادی
رسانندگی الکتریکی نظریة QCD غیرتعادلی PDF
سارا حشمتیان, جلیل ناجی
ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-‌اکسید روی و بررسی قابلیت آن برای کاربردهای پزشکی PDF
مرضیه حضرتی سعدآبادی, علی خرسند زاک, مجید درودی, مینا حمیدی یادگار
وابستگی فاصلة بهینه به هندسه آرایه و مشخصات پرتوهای کیهانی PDF
لیلا رافضی, گوهر رستگارزاده
گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb PDF
روح اله رضوی‌نژاد, اعظم رحمتی‌نژاد, طیب کاکاوند, اصغر خوی
بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل‌های رشد پیوسته سطح PDF
داود رئوفی, محمود رستمی, محسن قاسمي نژاد حقيقي
تأثیر پتانسیل تبادلی بر امواج الکتروستاتیکی در پلاسمای نیم‌رسانای کوآنتومی PDF
مهران شاه منصوری
بررسی ویژگی‌های اپتیکی لاية منيزيم فلورايد تولید شده با روش تبخیر باریکة الکترونی در ناحیة طول موجی nm1800-400 PDF
رضا شکوری, بابک محمد حسيني
طراحی و ساخت لیزر حالت جامد Nd:YAG دمیده شده با لامپ درخش زنون در کاواک سرامیکی و اندازه‌گیری برخی پارامترهای فیزیکی آن PDF
آزاده ابراهیم زاده, علیرضا مجتبی, علی شیری, سید مهدی موسوی, محمد صبائیان
بررسی تأثیر آرایش مدل لایهای بر تغییرات رفتار آماری هستههای زوج– زوج PDF
هادی صبری, فرشاد صادقی, رضا ملک زاده, غزاله عطازاده
مطالعۀ طیف انرژی زنجیرۀ ایزوتوپی باریم ( ) با استفاده از جبر در ناحیۀ گذار PDF
مسعود صیدی, مهدی امینی
بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک PDF
حمداله صالحی, امل عبدالهی, پیمان امیری, زهره جاودانی
شکل صریح پتانسیل شیمیایی نوکلئونی در مادة هسته‌ای بر اساس تقریب توماس-فرمی PDF
مهدی غضنفری مجرد, مهدخت مینائی بیدگلی
مشخصة غیرخطی جریان-ولتاژ یک دیواره مغناطیسی π2 رادیان در نانوسیم‌های نیم‌رسانای فرومغناطیسی نوع p PDF
وحید فلاحی, رضا عبدی‌ قلعه, رضا آقبلاغی
محاسبة تحلیلی دامنه‌ها‌ی پراکندگی برای گذار از حالت پایه به حالت‌های و اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در کانال تهییج-فرمول‌بندی نیمه‌کلاسیکی PDF
رضا فتحی, سعیده امیری بیدوری
مطالعة ابررسانای Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3O10ساخته شده به‌روش سل-ژل PDF
سید ابراهیم موسوی قهفرخی, فاطمه جولا, منصور فربد


شاپا: 2322.231x