دوره 12, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن PDF
فاطمه مدیری, خدیجه سفیری, فاطمه منصوریان
تعریف جامعه شناختی محله‌ آرمانی از نگاه ساکنان (مطالعه پدیدارشناسی: محله کن منطقه 5 شهر تهران) PDF
سیده مائده قرشی, مصطفی ازکیا, محمد صادق مهدوی
فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی PDF
علی حیدر حیدری, مسعود گلچین, بیژن زارع, مجید روهنده
خشونت و جنسيت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه) PDF
جعفر هزارجریبی, رحمت میرزایی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزی) PDF
زهرا حضرتی صومعه
کند و کاو پدیده طلاق توافقی (مورد مطالعه: مردان شهرستان تالش در سال 1393) PDF
ثریا پورنصیری, بهروز روستاخیز, داریوش بوستانی
چرایی خیرخواهی و نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم PDF
حسین ایزدی
پیامدهای اجتماعی و سیاسی نفوذ روسیه در سرزمین‌های شمالی ایران (میانه قرن های 19 و 20 میلادی) PDF
سید عباس علی رضوی پیرانشاهی