پژوهش های سلامت محور

فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش‌های سلامت محور" نشريه، مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف :ثبت و نشر نتايج تحقيقات در زمينه پزوهش‌ های سلامت‌محور. مديريت دانش و بهينه‌سازی و ارتقاء هوش سازمانی در نهادها و موسس ات آموزشی و خدماتی حوزه بهداشت و سلامت.  کمک به ارتقای سطح پژوهش به منظور گسترش مرزهای دانش. ايجاد بستر مناسب برای ارتباط ميان پژوهشگران در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی.  تلاش برای ارائه ايده های نو به منظور رفع نيازهای علمی و تحقيقاتی کشور در زمينه فناوری‌های سلامت تلاش برای ورود و عضويت در بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اينترنتی بين المللی. اطلاع رسانی در زمينه ژوهش‌های محصول محور، فناوری‌های سلامت و کمک به جلوگيری از فعاليت‌های موازی در کشور .  مقاله‌های تحقيقی و مروری، گزارش‌های موردی، و يا يادداشت‌های فنی با عنوان‌های موضوعی زير را منتشر می‌نمايد .


دوره 2, شماره 4 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

شیوع و عوامل مؤثر بر دیابت بارداری PDF
فاطمه نظری رباطی, نرگس خانجانی, نسرین طبسی نژاد, عصمت رضا بیگی داورانی, محبت محسنی
علل ترخيص با میل شخصی توسط بیماران در بيمارستان منتخب PDF
راحیل قربانی نیا, محبوبه مرادی ماژین
بررسی سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان PDF
علی محمد مصدق راد, علی اکبری ساری, مریم اسماعیلی
بررسی تأثیر هزینه‌های عمومی و خصوصی سلامت بر فقر در کشورهای در حال توسعه PDF
جواد هراتی, تورج هراتی خلیل آباد, عزیز رضاپور
تأثير طرح تحول نظام سلامت بر فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در بخش سلامت PDF
علی اکبر بروميده, علیرضا رضائی, حسین برومند راد, نرجس اعرابی
سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی PDF
آسیه نمازی, حسن همایونفر
بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سلامت با سلامت روانی در بین شهروندان شهر تبریز PDF
محمد باقر علیزاده اقدم, کمال کوهی, محمد قلی‌زاده
بررسی رابطه بین شایستگی‌های محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیل‌گر بلوغ روانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان PDF
حسن جعفری شهرآبادی, ملیکه بهشتی فر, لیلا والی