دوره 2, شماره 1 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران PDF
علی محمد مصدق راد, محمد عرب, آرزو موج بافان
بررسی الگوی مصرف و هزینه خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران PDF
شکراله زندی, ابوالقاسم پور رضا, صدیقه صلواتی
بررسی کارآیی اقتصادی بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد PDF
مهدیه عابدی, محمد امین بهرامی, حسن یوسف زاده, محمد مهدی کیانی, مریم معینی
شناسایی عوامل مؤثر بر تولید هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی: یک مطالعه کیفی PDF
محمد جعفری, مرضیه لشکری, فاطمه محمودی, رضا دهنویه, سمیه نوری حکمت, آذر ایزدی
بررسی وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانی PDF
سحر شیخی‌زاده اناری, حبیبه احمدی پور
نیازهای آموزشی زوج‌های مراجعه کننده به کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج مرکز بهداشت شهرستان کرمان PDF
عصمت رضابیگی داورانی, نرگس خانجانی, نرگس خانجانی, عابدین ایران پور, عابدین ایران پور, محبت محسنی, محبت محسنی, شعله نجار منصوری, شعله نجار منصوری
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمارازدیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF
عباس شمس الدینی لری, احمد استا, امید آتش بهار, سالار رمضانی, محمد رضا پور احمدی, صادق احمدی کشکولی
تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی و تمایل به ادامه خدمت پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی PDF
طاهره شریفی, راضیه سپهریان, مینا نامداری