دوره 2, شماره 4 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

شیوع و عوامل مؤثر بر دیابت بارداری PDF
فاطمه نظری رباطی, نرگس خانجانی, نسرین طبسی نژاد, عصمت رضا بیگی داورانی, محبت محسنی
علل ترخيص با میل شخصی توسط بیماران در بيمارستان منتخب PDF
راحیل قربانی نیا, محبوبه مرادی ماژین
بررسی سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان PDF
علی محمد مصدق راد, علی اکبری ساری, مریم اسماعیلی
بررسی تأثیر هزینه‌های عمومی و خصوصی سلامت بر فقر در کشورهای در حال توسعه PDF
جواد هراتی, تورج هراتی خلیل آباد, عزیز رضاپور
تأثير طرح تحول نظام سلامت بر فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در بخش سلامت PDF
علی اکبر بروميده, علیرضا رضائی, حسین برومند راد, نرجس اعرابی
سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی PDF
آسیه نمازی, حسن همایونفر
بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سلامت با سلامت روانی در بین شهروندان شهر تبریز PDF
محمد باقر علیزاده اقدم, کمال کوهی, محمد قلی‌زاده
بررسی رابطه بین شایستگی‌های محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیل‌گر بلوغ روانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان PDF
حسن جعفری شهرآبادی, ملیکه بهشتی فر, لیلا والی