تحقیقات مهندسی سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی


دوره 16, شماره 65 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت PDF
علی ماشاء الله کرمانی
عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی PDF
داود مومنی, احمد بناکار, برات قبادیان, سعید مینایی
ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام PDF
علی رشادصدقی, اصغر محمودی, فربد بجایی
به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک PDF
محمد شاکر, سعید مینایی, محمدهادی خوش تقاضا, احمد بناکار, عبدالعباس جعفری
راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) PDF
سعید ظریف نشاط, محمد مظهری, محمدحسین سعیدی راد
طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی PDF
داوود محمدزمانی, جلال الدین قضاوتی, مهرداد نظری
بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی PDF
محمود صفری, رضا عبدی, مهرداد عدل
تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن PDF
محمد عسکری, غلامحسین شاهقلی, یوسف عباسپور گیلانده, حسینعلی تاش شمس آبادی