دوره 16, شماره 65 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

شبیه سازی هیدرولیکی تخلیۀ پساب شبکه‌های آبیاری و زهکشی با جت دایره‌ای کفی بر اثر تغییر زاویۀ عمودی PDF
جواد احدیان, سعید پی پل زاده, منا امیدواری نیا
تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی PDF
علی رضازاده جودی, محمدتقی ستاری
ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) PDF
یاسر حسینی, رضا صدقی
ارزیابی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن با تاج افقی و شیبدار در پیچ آبراهه PDF
اکبر ولیمحمدی, مهدی یاسی
بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی PDF
نادرقلی ابراهیمی, عظیم شیردلی, حسنا شفائی
مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی PDF
الهه آذر, محمد صدقی اصل, منصور پرویزی
برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر PDF
مرتضی دلفان آذری, عاطفه پرورش ریزی
بررسی تأثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری PDF
رضا بهراملو, نادر عباسی
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی PDF
مسعود ساجدی سابق, مجتبی صانعی, حسین علی عبدالحی, شهرام بهمنش, عباس متین فر
ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی PDF
صادق حبشی, جواد احدیان, سکینه سلیمانی نیا


شاپا: 4000-2476