دوره 5, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

بررسي اثر تیمارهاي مكانيكي و شيميايي بر شاخص هاي جوانه زنی و شكست خواب بذر گياه مورد PDF
مهدی آخوندی, مریم زارع حسن آبادي, محمد صادق امیری, سلیمه شبانی
مکان¬یابی ژن¬های کنترل کننده سرعت و درصد جوانه¬زنی در آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری PDF
فریبا مرسلی آقاجری, رضا درویش زاده, حمید حاتمی ملکی
اثرات اسموپرايمينگ بذر در دماهای مختلف، بر سبزشدن، رشد گياهچه و درصد اسانس مرزه خوزستاني (Satureja Khuzestanica Jamzad) تحت تنش خشکي PDF
حمید رضا عيسوند, اصغر شرفی
تأثیر رطوبت بذر در زمان برداشت و پيش¬تیمار آن با پلی¬آمین¬ها بر جوانه زنی و بنیه بذر جورقم یوسف بعد از انباركردن PDF
لیلا یاری, محمد صدقی, آیدین حمیدی, رئوف سید شریفی
اثر روند تحمل به خشکیدگی بر جوانه¬زنی و قدرت بذر ذرت (Zea mays L.)هیبرید PDF
عنایت رضوانی, فرشید قادری فر, آیدین حمیدی, الیاس سلطانی
بررسی شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لاین ها و ارقام سورگوم در شرایط تنش شوری PDF
احسان شاکری, یحیی امام, مریم جهانی دوقزلو, سید علی طباطبایی
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت (Ramond Chrysanthemum maximum) PDF
عباس هاشمی, شیوا باروتی, رضا توکل افشاری
تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو(Cynara scolymus) PDF
محمد کاظم سوری, متین السادات عرب, قاسم توحید لو, عبدالکریم کاشی
ارزیابی آزمون‏های قدرت بذر و کارایی زراعی ژنوتیپ‏های سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L.) PDF
مریم جلودار, زهرا خدارحم‏ پور
قارچ های همراه بذر سورگوم هیبرید در مزارع تولید لاین خراسان رضوی PDF
مسعود نادرپور, بابک مطیع شرع, ویکتوریا عسگری
بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب PDF
پرویز رضواني مقدم, سید محمد سیدی
اثرات محلول پاشی متانول و برخی از عناصر غذایی روی پایه ی مادری هیبرید 704 ذرت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی بذر PDF
ابراهیم خلیل وند بهروزیار, مهرداد یارنیا
بررسی تأثیر زمان جمعآوری و تیمارهای شکست خواب بر جوانهزنی بذر جاشیر (Prangos ferulacea L.) PDF
طاهره بازی, علی مرادی
بهبود صفات و شاخص¬های جوانه¬زنی بذر چغندر قند با استفاده از پرایمینگ با نانو لوله¬های کربنی چند دیواره PDF
فرانک روزبه, داریوش داودی, سمر خیامیم
برهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصيات جوانه‌زني بذر و رویش گیاهچه گياه دارويي بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) PDF
الهام نوذر پور, رضا توکل افشاری, ناصر مجنون حسینی
اثر سیتوکینین بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدان بذرهای زوال یافته بادام زمینی تحت تنش خشکی PDF
علی سپهری, حسین رضا روحی
بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز جغجغه (Prosopis farcta L.)، چرخه (Launaea acanthodes (Boiss)) و علف مورچه (Cressa cretica L.) در باغات پسته رفسنجان PDF
مصطفی علی نقی زاده, محمد خواجه حسینی, سید احمد حسینی, محمد حسین راشد محصل
اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گل¬گندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارت¬های کاردینال جوانه¬زنی آن PDF
عباس عباسیان, قربانعلی اسدی, رضا قربانی
اثر تيمارهاي مختلف رفع خواب بذر جهت القا رویش و بنيه بذور در جمعیت های 4 گونه دارویی جنس مرزه (Satureja spp.) PDF
محمد علی علي زاده, علی اکبر حسين پورقزوينی, علی اشرف جعفری, جهانفر دانشيان
باززایی مستقیم گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Farrokh) از بذرهای مصنوعی در پاسخ به دوره‌های مختلف ذخیره سرمایی PDF
سهیلا مرادی, محمد رضا عظیمی, سعید پورداد, فریبرز حبیبی


شاپا: 2646-2322