دوره 6, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و بنیه بذر پونه سای کرک ستاره ای (Nepeta asterotricha) PDF
مطهره اسفندیاری, محمد حسین حکیمی, محمد علی حکیم زاده اردکانی
اثرات دما و پتانسیل آب بر شاخص¬های جوانه¬زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه PDF
رسول استادیان بیدگلی, حمید رضا بلوچی, الیاس سلطانی, علی مرادی
شناسایی ساختار شیمیایی و بیوشیمیایی بذر گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana (Benth.) Benth. in Wall) و بررسی تغییرات این صفات تحت شرایط پیری تسریع شده PDF
محمد شاهین دانشمندی, رضا توکل افشاری, رضا صدرآبادی حقیقی
برآورد دماهای کاردینال بذر همیشه بهار (Calendula officinalis L) به روش رگرسیون غیرخطی PDF
نبی خلیلی اقدم, تورج میرمحمودی, غلامرضا بخشی خانیکی
بررسی اثر پوشش‏دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداري، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی PDF
حمید رضا محرابی, محمد رضا چائی چی, رضا توکل افشاري, شهرام رضائی
دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر شش اکوتیپ بارهنگ کبیر (Plantago major) PDF
علیرضا ربیعی, احمد نظامی, مرتضی گلدانی, محمد خواجه حسينی, مهدی نصیری محلاتی
تاثیر عصاره آبی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulesis) بر جوانه‏زنی، فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانت و آلفا آمیلاز در بذر گیاه هرز قیاق (Sorghum halapense) PDF
روزبه فرهودی, فاطمه پورحسن
کاربرد مدل‏های رگرسیونی در تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر اکوتیپ‏های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) PDF
محترم حبیب زاده زرندی, ایرج اله دادی, حمیده خلج, محمد رضا لبافی
بررسي ميزان زنده ماني و اثرتيمارهاي متفاوت شكستن خواب فیزیکی بر جوانه‎زني بذر دو گونه درختي (نمدار و اقاقيا) PDF
مریم ملاشاهي, علیرضا مشکی, هومن روانبخش, کبری ارجمند
تأثیر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی و ساير مولفه‌هاي جوانه‌زنی بذر‌های حاصل از پرایمینگ گیاه مادری در ارقام لوبیای چیتی PDF
فاطمه مهاجری, محمود رمرودی, منصور تقوایی, محمد گلوی
بررسی کارآمدترین راهکار برداشت و فرآوری بذر هیبرید ذرت با تکیه بر تحلیل اقتصادی PDF
صمد مبصر, حیدر نیامنش
بررسی تلفات فیزیکی در دستگاه های فرآوری بذر ذرت در مغان PDF
حمید رضا گازر, آیدین حمیدی, رضا عادل زاده
تأثیر نانو اکسید روی و باکتری های محرک رشد بر فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی، میزان روی، پروتئین و صفات وابسته به رشد دانه تریتیکاله PDF
حسین کمری, رئوف سید شریفی
تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه‎زنی بذر کنجد (Sesamum indicum) تحت شرایط تنش خشکی PDF
مریم جانعلی زاده قزوینی, احمد نظامی, حمید رضا خزاعی, مرتضی گلداني, حسن فیضی
بررسی اثرات نیروی دینامیکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص وزنی بنیه بذر سه رقم نخود (Cicer ariegtinum L.) با کمک پردازش تصویر PDF
مریم سلطانی کاظمی, سامان آبدانان مهدی‏زاده, محمد حسین قرینه
اثر نانو ذره‌ی دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر بهبود جوانه‌زنی بذور سویا رقم ویلیامز تحت آزمون پیری تسریع شده PDF
وحید منصوری گندمانی, حشمت امیدی
تأثیر تیمارهای مختلف فرسودگی بذر و جوانه زنی در دماهای مختلف بر فعالیت آنزیم هاي آنتی‏اکسیدانت و پراکسیداسیون لیپیدي گیاهچه های کدوی تخم کاغذی PDF
صغری قهرمانی, محمد صدقی, رئوف سیدشریفی
بررسي اثر تراكم و تاريخ كاشت گياه مادري بر جوانه‌زني و بنيه بذر سويا PDF
حسین صادقی, حسین حیدری شریف آباد, آیدین حمیدی, قربان نورمحمدی, حمید مدنی
بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه¬زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana) PDF
احمد نظامی, حمید رضا خزاعی, علیرضا برجسته, اسکندر زند
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر ارقام شبدر PDF
حمید رضا داناجو, محمد زمانیان, زهرا امینی


شاپا: 2646-2322