دوره 6, شماره 1 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر دانش و نگرش جنسی زنان متأهل PDF
اسماعیل صدری دمیرچی, پرویز پرزور, فریبا اسماعیلی قاضی‌ولوئی
شناخت عوامل مرتبط با شیوه نظارت خانواده بر رفتار اینترنتی فرزندان PDF
خلیل غلامی, محمد صالح نصرتی
مدل عوامل مؤثر بر چرخۀ ارتباط زوجی درخواست- کناره‌گیری PDF
سمیه شاهمرادی, عذرا اعتمادی, فاطمه بهرامی, مریم السادات فاتحی زاده, سید احمد احمدی
تأثیر آموزش تاب‌آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی PDF
مسعود صادقی, محمد علی سپهوندی, نسرین رضایی فر
اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد PDF
غلامرضا رجبی, قدرت اله عباسی, منصور سودانی, خالد اصلانی
اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و تعارض زناشویی زنان ازدواج‌کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن PDF
ناصر یوسفی, احمد امانی, محمد حسن پور
ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری PDF
ابوالفضل حاتمی ورزنه, معصومه اسمعیلی, کیومرث فرحبخش, احمد برجعلی


شاپا: 6654-2251