نشريه دانش انتظامی فارس

نشریه دانش انتظامی فارس نخستین نشریه تخصصی دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس است. نشریه دانش انتظامی به منظور افزایش آگاهی جامعه ، حاصل پژوهش استادان و شاغلان تحقیقاتی را در زمینه های مختلف نظم و امنیت به چاپ  می رساند. این نشریه توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای نمایه می شود.


شماره 4 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی جرم قاچاق کالا در استان فارس با رویکرد جرم شناسانه PDF
آزاده دهقان فر, احمد دهقان فر
ویژگی های اجتماعی - اقتصادی زنان خیابانی در شهر شیراز PDF
علی نجفی توانا, فاطمه دکوهکی
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- خانوادگی بررفتار انحرافی دختران (مطالعه موردی شیراز) PDF
سوسن سهامی, مرضیه امینی
تاثیر مدیریت دانش بر حوزه های کلیدی سازمان پلیس PDF
علیرضا غلامی
انتشارات علمی جهان در زمینه امنیت در طول سال های (2009-2000): یک رویکرد کتابشناختی PDF
منصوره صراطی شیرازی, رامین روزبهی
تحلیل راهبردی نشریات علمی ناجا براساس شاخص های ISC PDF
جعفر مهراد, شعله ارسطوپور