مطالعات قدرت نرم

فصلنامه مطالعات قدرت نرم از بهار سال 1390 رسما از سوی سازمان بسيج اساتيد منتشر می شود.هدف از انتشار و راه اندازی اين فصلنامه فراهم آوردن زمينه ها و امکانات پژوهشی و تحقيقی در خصوص مسائل قدرت نرم است. خط مشي فصلنامه مطالعات حقوقي قدرت نرم انتشار مقاله هاي علمي ـ پژوهشي در حوزه قدرت نرم است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه دانش قدرت نرم باشد. تحليل نظريات و تجارب مرتبط با حوزه قدرت نرم با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط مشي مي باشد.


دوره 5, شماره 12 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامي PDF
اصغر افتخاری, علی کمالی
منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین PDF
علی اکبر جعفری, ملیحه نیکروش
بازخواني امر به معروف و نهي از منكر به مثابه قدرت نرم در فرهنگ اسلامي PDF
حسین جوان آراسته
میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن ( مطالعه موردي: دانشگاه پیام نور همدان) PDF
اعظم خطیبی
حضور افراد در هيئت هاي مذهبي و نشاط اجتماعي (مطالعه موردي شهر همدان در سال 1393) PDF
سعدالله سرخوش
دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در قبال آمریکا از منظر شبکه و روایت PDF
سعیدرضا عاملی, فواد ایزدی, فاطمه شفیعی سروستانی
دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری) PDF
حبیب الله فاضلی, توحید افضلی