دوره 21, شماره 4 (1390)

فهرست مطالب

مقالات

اثر پیش تیمار اسمزی برمؤلفه های جوانه زنی بذر ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum Mill.) PDF
مهدی رمضانی, رضا رضایی سوخت آبندانی
تجزیه مسیر عملکرد روغن و صفات زراعی در چهارده رقم کلزا (Brassica napus L.) PDF
محمد ربیعی, مهدی رحیمی, مجتبی کردرستمی
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار PDF
میر عبداله محمدی اقدم, صفر نصراله زاده, سید ابوالقاسم محمدی
بررسی مزیت نسبی و سیاست‏گذاری دولت در تولید گردوی استان همدان PDF
حمید سپهردوست, سوده السادات امامی
ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) PDF
مریم مکی زاده تفتی, محمد رضا چایی چی, صفر نصراله زاده, کاظم خاوازی
تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه ای در شرایط تنش خشکی PDF
سولماز نیسانی, سیف اله فلاح, فایز رئیسی
تعيین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی PDF
ليلا پيمان
اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا PDF
پریسا زعفرانی معطر, یعقوب راعی, کاظم قاسمی گلعذانی, سید ابوالقاسم محمدی
بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلف روش کاشت و دور آبیاری PDF
علی کریمی, موسی مسکرباشی, مجید نبی پور, سعید برومندنسب
ﺗﺄثیر سیستم های خاک ورزی و مدیریت بقایای برنج بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت PDF
محمد ربیعی, مریم رجبیان
بررسي اثر کاربرد مقادير مختلف سوپرجاذب تحت رژيیم های آبياريی متفاوت بر رشد و تحمل کم آبي در کشت دوم بابونه آلماني (Matricaria chamomilla) PDF
مهسا رازبان, عليرضا پيرزاد
اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی PDF
علیرضا پیرزاد, مهدی تاجبخش, رضا درویش زاده


شاپا: 5141-2008