دوره 19, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان PDF
رحمان سنگانه, عباس زراعت, محمد گنجی, قدرت الله خسروشاهی
فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان PDF
محسن نیازی, محمد عباس زاده, بهرام بیات, طاها عشایری
راهكارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) PDF
سیروس دالوند, غلامرضا محمد نسل
شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور PDF
ابراهیم داودی‌ دهاقانی, عبدالله هندیانی, اسماعیل احمدی‌ مقدم, یوسف محمدی‌ مقدم, داود دعاگویان
بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد PDF
محمد خالدیان
پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتری های تهران) PDF
محمد بارانی
بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان PDF
علیرضا حمیدی‌ فر, قدرت اله عباسی, سمیرا رحمانی‌ جوانمرد


شاپا: 1735-9252