فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی

نشريه پژوهش های انتظام اجتماعی دانشكده علوم و فنون انتظامي دانشگاه علوم انتظامي در رده بندي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) در سال 91، در بين 887 مجلة علمي كشورحايز رتبة چهاردهم شده است. همچنين، اين مجله با توجه به رده بندي مذكور، در بين مجلات علمي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، براي دومين بار پياپي رتبةاول را به خود اختصاص داده است. این فصلنامه، مجله ای دانشگاهی است که تحقیقات تجربی و نظری را در حوزه علوم اجتماعی منتشر می کند و توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود


شماره 1 (1392)

فهرست مطالب

مقالات

احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان) PDF
عیسی ابراهیم زاده, منیر یاری, راضیه فراهانی, احمد صحرایی
رابطه بین ساختار محله ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج) PDF
حبیب احمدی, علی عربی
تحلیل و مستندسازی اکتساب دانش سازمانی (مطالعه موردی: ستاد مبارزه با مواد مخدر) PDF
سید حسین ابطحی, امیرحسین یاوری بافقی, بهروز یاوری بافقی
رابطه میان مأموریت های پلیس پیشگیری و احساس امنیت شهروندان تهرانی PDF
علیرضا صنعت خواه, منصور حقیقتیان, شیرین شیری امین لو, آناهیتا بحرینی زاده
نقش پیشگیری اجتماعی با رویکرد چند نهادی، پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ PDF
علی نجفی توانا, حسن رضا رفیعی, هادی رفیعی
رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی، تکانشگری و وابستگی به مواد در زندانیان استان کرمان به منظور ارائه مدل پرخاشگری PDF
فریبرز درتاج
تأثيرمسئوليت مدني ناشي از فعل رؤساي كلانتري ها و مأمورين تحت امر آنان برانجام وظايف ضابطين PDF
بختيار عباسلو, عزيز مراد مرادي, حسن مصطفي نژاد