بر اساس سياست های معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری، مرکز منطقه ای و ISC ماموريت یافته اند تا نسبت به چاپ و انتشار مجلات علمی پژوهشی و علمی ترويجی فارسی ، عربی و انگليسی به صورت چاپی اقدام کنند. بر اساس اين سياست ، مرکز منطقه ای و ISC انتشار نشريات معتبر کشور را به صورت چاپی در راس برنامه های خود قرار داده و با عقد  تفاهم نامه  با دانشگاه ها ، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی طبق مفاد  اين تفاهم نامه که تعهدات طرفين در آن به صورت شفاف مشخص شده است نسبت به اين موضوع با اهميت علمی و پژوهشی اقدام می نمايد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لوگوی هدر صفحه

زمین شناسی مهندسی

نشریه زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی نشریه علمی پژوهشی است و مقالاتی در آن چاپ خواهد شد که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مکانیک سنگ) و ژئوفیزیک مهندسی در آن گنجانده شده باشد. این نشریه تا سال 1392 به صورت دوفصلنامه و با مجوز شماره 92/24329 مورخ 5/9/92 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سال 1393 به صورت فصلنامه چاپ می شود

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

زیست شناسی خاک

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

ژنتیک و اصلاح دام

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق در سال 1391 براساس نامه شماره 18/3/159811 مورخ 1391/8/2 کمیسیون نشریات علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف توسعه مرزهای دانش و  گسترش و نشر پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در گرایش های مختلف مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر تحلیل و طراحی سامانه های غیرخطی توسط دانشگاه صنعتی سهند تبریز تاسیس گردید. این نشریه تخصصی در حال حاضر به زبان فارسی  توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و توزیع می گردد و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  میشود.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

سیاست های راهبردی و کلان

اهداف و سیاستهای اصلی این نشریه (به عنوان محورهای پیشنهادی) عبارتند از:

    گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های نظارت و ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی و سند چشم انداز.     توسعه الگوها و تئوری‌های نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظریه‌های جدید.     انتقال و تبادل تجربیات ودستاوردهای تازه علمی در سطح بین‌المللی و انتشار تجربیات جهانی از نحوه نظارت و ارزیابی بر سیاست‌های کلان و چشم‌انداز.     انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلان نظام و تحقق اهداف سند چشم‌انداز.     تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخصهای ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان.    در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان،مدیران و مسئولان کشور و کمک موثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمیم‌گیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور.    ارتقا و توسعه فرهنگ نظارت و ارزیابی و جهت‌دهی برای اقتصاد مقاومتی و  توسعه پایدار کشور.     ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه‌های نو در حوزه نظارت و ارزیابی کلان و راهبردی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

صنعت و دانشگاه

مجله صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه منتشر می شود این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه های گوناگون می باشد. انواع مقالات چاپی در فصلنامه شامل مقالات مروری، تحقیقاتی و کوتاه میباشد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

صوت و ارتعاش

مجله علمی ترویجی صوت و ارتعاش از سال 1391 توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مجوز شماره 3/18/8036 مورخ 93/1/25 بصورت دو شماره در سال منتشر می شود. این مجله با انتشار مقاله های تخصصی در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های صوت، و ارتعاشات می پردازد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

علوم و مهندسی آبیاری

مجله علمی کشاورزی ، اولین نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز است که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور) منتشر شده است. در راستای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید. 

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فقه مقارن

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فقه و حقوق اسلامی

نشریه علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود که بر اساس مصوبه شماره 21975/11/3/89 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجه علمی ـ پژوهشی شده است. اين نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. 

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی

نشريه پژوهش های انتظام اجتماعی دانشكده علوم و فنون انتظامي دانشگاه علوم انتظامي در رده بندي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) در سال 91، در بين 887 مجلة علمي كشورحايز رتبة چهاردهم شده است. همچنين، اين مجله با توجه به رده بندي مذكور، در بين مجلات علمي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، براي دومين بار پياپي رتبةاول را به خود اختصاص داده است. این فصلنامه، مجله ای دانشگاهی است که تحقیقات تجربی و نظری را در حوزه علوم اجتماعی منتشر می کند و توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه دانش انتظامی

فصلنامه دانش انتظامی اولین نشریه تخصصی است که به منظور بسط و توسعه دانش انتظامی از سال 1378 به مجموعه مطبوعات وزین کشور پا نهاده است. این نشریه به عنوان پل ارتباطی بین پلیس با مراکز علمی قرار گرفته است. 

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقيقات و فناوری و بيانيه رای کميسيون بررسی نشريات علمی کشور در تاريخ 1386/4/23 ،به اين فصلنامه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.  طی سالهای اخیر با استقبال مردم از سرویس های ارزش افزوده در شبکه های مخابراتی و نیز گسترش شبکه های دسترسی فیبر نوری سراسری، عملا ارتباطات به جایگاه شایسته خود نائل گردیده و شبکه های ارتباطی به بخش هایی نظیر شبکه های زیر ساختی، شبکه های مخابراتی، شبکه های پستی و شبکه های پست مالی با ماهیت های مجزا تبدیل شده است. فناوری اطلاعات نیز به دلیل همین استقبال و تاثیر مهمی که در سهولت زندگی مردم داشت از مفهومی انتزاعی به مقوله ای کاربردی تغییر ماهیت داده است. تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در این نشریه محملی برای عرضیه و ارائه این دسته از دانشهااست.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

 این مجله در پی فراهم نمودن دانشی در زمینه توصیف مشکلات خانوادگی مراجعانمشکل دار و متقاضی طلاق در ایران است و روش های درمانی بر حل مشکلات مراجعان متقاضیطلاق را مشخص می کند.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه مطالعات شبه قاره

این فصلنامه دارای مجوز دو زبانه و حوزه ی توزیع بین المللی است، بر اساس نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  معمولا سه شماره به فارسی و یک شماره به انگلیسی چاپ می شود که تا کنون این شیوه رعایت شده. در ضمن این فصلنامه براساس مجوز شماره ثبت  4025/124 مورخ 12/9/1386  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود و براساس نامۀ مورخ 1/12/1388 به شمارۀ 2005/11/3 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی

این نشریه علمی پژوهشی در جهت اهداف زیر راه اندازی شده است:نشر مفاهيم، نظريه ها، الگوها و يافته های جديد علمی در حوزه‌ها‌ی نوآوری، کارآفرينی و آموزش عالی و ساير دانش‌های مرتبط. بررسی سياستها، اهداف، راهبردها و راهکارهای توسعه نوآوری، کارآفرينی و ارتباط ميان دانشگاه و صنعت در کشور. .بررسی تجارب و دستاوردهای موفق ملی و بين المللی، در حوزه‌‌های توسعه، نوآوری، کارآفرينی و ارتباط دانشگاه صنعت. ترويج و توسعه فرهنگ خلاقيت، نوآوری و کارآفرينی، در ميان آحاد جامعه به ويژه دانشگاهيان و صنعتگران.توسعه شبکه تعاملی (مجازی و حقيقی) ميان انديشمندان و محققان حوزه‌های نوآوری، کارآفرينی و ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح ملی و بين المللی.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

پژوهش های مدیریت انتظامی نشریه تخصصی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشکده علوم انتظامی است. این نشریه دانشگاهی مطابق استاندارد های علمی توسط اساتید دانشگاههای مختلف مورد داوری قرار می گیرد و مقالات اصیل (علمی ـ پژوهشی) مروری (از نوع نظام مند و فرا تحلیل . . .) و مطالعات موردی مدیریتی در موضوعاتی پیرامون مدیریت انتظامی، اداره امور پلیسی و اداره امور پلیسی جامعه گرا ( پلیس جامعه محور) به چاپ می رساند.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

این نشریه در سایت ایران ژورنال (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، مگ ایران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه سازی میشود.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

گیاه پزشکی

مجله علمی کشاورزی با استناد به نامه 8481/3 مورخ1387/10/23 کمیسیون بررسی نشریات در راستای تخصصی شدن به چهار مجله تحت عنوان های تولیدات گیاهی، گیاه پزشکی، مهندسی زراعی و مهندسی آبیاری منشعب گردید. این نشریه توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر و توزیع می شود. همچنین د رایران ژورنال مرکز منطقه ای نمایه می گردد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مجله ایرانی کاتالیز

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای

این مجله نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی جدید کلیه ­ی پژوهشگران و محققین در زمینه‌های متنوع سیستم‌های بس‌ذره‌ای تجربی‏، نظری و محاسباتی در شاخه‌های مختلف شامل فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی- مولکولی، ترمودینامیک و مکانیک آماری، فیزیک هسته‌ای، علم مواد، اطلاعات کوانتومی و شاخه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط را پس از طی فرآیند داوری به چاپ می‌رساند. مطالب قابل چاپ به صورت مقاله، مقاله ­ی کوتاه، نقد مقاله و مقاله ­ی مروری پذیرفته خواهند شد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تحت امتیاز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، به صورت فصلنامه و به طور مستمر از سال 1375 تاکنون منتشر می­شود. این مجله از سال 1379 با تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری موفق به کسب درجۀ علمی-پژوهشی شد. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی از 17 مارس 2005 در سیستم بانک اطلاعات بین­المللی CABI و همچنین از سال 1380 در ISC (پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی) نمایه شده است. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در سه زمینه مهندسی آبیاری و زهکشی، ماشینهای کشاورزی و صنایع غذایی مقاله می پذیرد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مجله دامپزشکی ایران

  موضوع انتشار مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در سال 1372 با نظر خواهی، استقبال و حمایت بسیاری از محققین و صاحب نظران علم دامپزشکی کشور مطرح و توسط دکتر نعیم آلبوغبیش (عرفانی مجد) مورد پی گیری قرار گرفت. در سال 1375 اعضاء هیئت تحریریه مجله از اعضاء هیئت علمی دانشکده های دامپزشکی کشور (اهواز، تهران و شیراز) و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اهواز، انتخاب و پس از صدور احکام از طرف معاونت پژوهشی وقت دانشگاه،  مجله رسماً از سال 1375 شروع به فعالیت نموده و آقای دکتر منصور میاحی ریاست وقت دانشکده به عنوان مدیر مسئول مجله انتخاب و معرفی شدند 

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گيلان توسط دانشگاه علوم پزشکی گيلان منتشر می‌شود و هدف آن ارتقای دانش پزشکان، محققين و ساير حرف بهداشتی توسط انتشار جديدترين مطالعات علمی می‌باشد. اين نشريه دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی می‌باشد. مقالات چاپ شده در اين نشريه عبارتند از: گزارش مورد يا موارد، تحقيقات اصيل، مقالات مروری. روش داوری مقالات مجله مرور همتايان بوده و هر مقاله برای سه داور ارسال می‌گردد. پس از دريافت دو داوری همسان ( رد يا پذيرش) در مورد مقاله تصميم‌گيری می‌شود با تغيير نام اين نشريه از مجله دانشکده پزشکی گيلان با شاپا 1028-6055 ، در حال حاضر شاپای مجله 2008-4048 برای پرينت و 2008-4056 آنلاين می‌باشد و به شکل پرينت در سطح ايران و به شکل الکترونيک در سطح جهانی منتشر می‌گردد. به صورت رايگان جهت کتابخانه‌های دانشکده‌های پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی ارسال می‌گردد. استفاده از مطالب اين نشريه با ذکر منبع آزاد می‌باشد. اين نشريه عضو کميته اخلاق انتشار The Committee on Publication Ethics است.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

51 - 75 (111)