بر اساس سياست های معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری، مرکز منطقه ای و ISC ماموريت یافته اند تا نسبت به چاپ و انتشار مجلات علمی پژوهشی و علمی ترويجی فارسی ، عربی و انگليسی به صورت چاپی اقدام کنند. بر اساس اين سياست ، مرکز منطقه ای و ISC انتشار نشريات معتبر کشور را به صورت چاپی در راس برنامه های خود قرار داده و با عقد  تفاهم نامه  با دانشگاه ها ، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی طبق مفاد  اين تفاهم نامه که تعهدات طرفين در آن به صورت شفاف مشخص شده است نسبت به اين موضوع با اهميت علمی و پژوهشی اقدام می نمايد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لوگوی هدر صفحه

نشریه پژوهش در زبانشناسی کاربردی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

نشريه دانش انتظامی فارس

نشریه دانش انتظامی فارس نخستین نشریه تخصصی دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس است. نشریه دانش انتظامی به منظور افزایش آگاهی جامعه ، حاصل پژوهش استادان و شاغلان تحقیقاتی را در زمینه های مختلف نظم و امنیت به چاپ  می رساند. این نشریه توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای نمایه می شود.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

نشریه علوم و فناوری بذر ایران

نشریه علوم وفناوری بذر ایران با صاحب امتیازی انجمن علمی بذر ایران و با همکاری مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، با درجه علمی پژوهشی، از كليه پژوهشگران، دانشجويان و متخصصين در زمينه علوم و فناوري بذر شامل فيزيولوژي، اكولوژي، تكنولوژي، بيوشيمي، بيوتكنولوژي و سلامت بذر و نهال و اندام­هاي تكثيري گياهان و ديگر زمينه­هاي مرتبط، دعوت به ارسال مقالات علمي وپژوهشي خود جهت انتشار در اين مجله مي­نمايد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

نشریه مهندسی عمران محیط زیست

اولين شماره اين نشريه در سال 1354 تحت عنـوان "دانشکده فنی" با پنج مقاله به چاپ رسيده و انتشارآن تا سال 1379 ادامه يافت. اين مجله در سال 1380 رتبه علمی - پژوهشی وزارت علوم، تحقيقاتو فناوری را دريافت نمود. از سال 1384 بنا به نظر کميسيون نشريات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی به صورت ويژه‏نامه با سه عنوان مجزای مهندسی بـرق،مهندسی عمران و مهندسی مکانيک را به چاپ رسانيد. از سال 1381 در مرکز استنادی علــوم جهان اسلام (ISC) نمايه‏ دار گرديده و از سال1387 به سه مجله مستقل شامل نشريه مهندسی عمران و محيط زيست، نشريه مهندسی برق و كامپيوترو نشريه مهندسی مکانيک تفکيک شده و با رتبه علمی – پژوهشی اکنون نيز ادامه فعاليت مي ‏دهد.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

نظریه و عمل در برنامه درسی

این نشریه با  اهداف اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی، کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی، ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی، کمک به اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی، تبیین و آسیب شناسی رویکرد تولید برنامه‌ درسی منطقه‌ای و مدرسه‌ای، اشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تولید برنامه های درسی، انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی، نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور، نقد و ارزیابی تحولات برنامه درسی در عرصه اجرا، بررسی چالش های نظام برنامه ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن منتشر می شود.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

نقد و نظریه ادبی

براساس نامة شماره 3/18/30646/ مورخة 1395/2/20 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمی پژوهشی «ادب پژوهی» به دو نشریة تخصصی علمی – پژوهشی با عناوین «نقد و نظریة  ادبی» به سردبیری دکتر بهزاد برکت و «زبان فارسی و گویش­های ایرانی» به سردبیری دکتر محرم  رضایتی کیشه­ خاله تفکیک گردید

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

101 - 106 (106)