وابستگي سازماني

انجمن آبیاری و زهکشی ایران

انجمن اکوستیک و ارتعاشات ایران

انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري

انجمن ايراني تاريخ اسلام

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي

انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

انجمن علمی مواد پر انرژی ایران

بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دانشگاه تبريز

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه رازی

دانشگاه زنجان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه شيراز

دانشگاه صنعتي سهند

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه علوم انتظامي

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه کردستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یزد

دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي فارس

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

سازمان بسيج اساتيد کشور

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی

مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی