اخلاق در علوم و فناوری

این نشریه از سال 1385 توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر می شود و دارای درجه علمی ـ پژوهشی (علوم انسانی) است. فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، آماده پذیرش مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، مقالات کوتاه و نیز نامه به سردبیر، در هر یک از زمینه های مرتبط با اخلاق می باشد. این نشریه مقالاتی در زمینه های گوناگون اخلاق در علوم وفناوری شامل: پزشکی و زیستی، علوم اجتماعی، علوم فلسفی، علوم فنی و مهندسی، علوم زیست محیطی و علوم اقتصادی منتشر می نماید. 


شماره 2 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

شناسایی عوامل مؤثر و پیامدهای رفتارهای غیردانشگاهی در میان استادان دانشگاه PDF
علی اصغر پورعزت, آرین قلی پور, الهام حیدری, مجید سعیدی نژاد, سمیرا ندیرخانلو
اخلاق در کتابداری و اطلاع‏ رسانی: مطالعه دیدگاه‏های دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی PDF
نصرت ریاحی‏‏نیا, زویا آبام
رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی دانشجویان PDF
ترانه عنایتی, حمیدرضا آراسته, فرشیده ضامنی, یوسف نظافتی پایانی
راهکارهای اساسی پرورش معنویت در سازمان ها PDF
مهدی صانعی, اکبر حسن پور
تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی و منشور اخلاقی سازمان بر برداشت ها و نگرش های اخلاقی مدیران PDF
علی اکبر احمدی, آزیتا اشرف جهانی
تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان PDF
جعفر بیک زاد, محمد صادقی, داود ابراهیم پور
بازتاب مفاهیم اخلاق جهانی در اهداف آموزش و پرورش ایران PDF
محمد آتشک, محمود ابوالقاسمی, مقصود فراستخواه, پریسا ماه زاده
رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش های سازمانی در لایه های مدیران ارشد PDF
حامد صمدانیان, ایرج سلطانی
اثر رهبری اخلاقی بر فضای اخلاقی سازمان PDF
منیره صالح نیا


شاپا: 7634-2251