پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم تراز خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه 1351 منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و در زمستان 1390 با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» ادامه یافت. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.


دوره 29, شماره 1 (1392)

فهرست مطالب

مقالات

علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن PDF
رحمت الله فتاحی, امیر ریسمانباف
تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران PDF
حامد علیپور حافظی, عباس حری, علیرضا اسفندیاری مقدم, مهدی علیپور حافظی
طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی: (مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی) PDF
محمد لگزیان, غلامرضا ملک زاده, زهرا حسینی
تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر بوشهر) PDF
یعقوب حسینی, شهلا یوسفی ده بیدی, آتوسا اسکندری
الگوی ارتباطی جریان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضایت از ارتباطات سازمانی PDF
سیما ساغروانی, علی رضائیان
بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم PDF
محمدامین عرفان منش, والاعلی روحانی, رضا بصیریان جهرمی, زهره غلامحسین زاده
تحلیل روابط و الگوهای میان رشته‌ای در منتخبی از حوزه های اولویت دار علم و فناوری PDF
مهری صدیقی
تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات PDF
فرامرز سهیلی, فریده عصاره, عبدالحسین فرج پهلو
تحلیل شبکه‌های پیوندی وب‌گاه‌های پژوهشگاه‌های ایران: روابط پنهان و آشکار PDF
زهرا نوروزی, محمد جواد هاشم زاده
راهبردهای جست‌وجوی کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی فناوری نانو: تحلیل گزارش تراکنش PDF
نجلا حریری, سحر مهربان
مقایسه تحلیل هم‌استنادی و تحلیل هم‌واژگانی در ترسیم نقشه کتابشناختی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) PDF
نجمه سالمی, کیوان کوشا
بازیابی تصویر به کمک تصویر PDF
مهشید التماسی


شاپا: 8231-2251