نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آزاده, فریدون, استادیار و مدیر، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آموزگار, مریم, کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار؛ مربی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

ا

ابویی اردکان, محمد, دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
اسفندیاری مقدم, علیرضا, استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
اسکندری, آتوسا, كارشجاسي ارشد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
اکبری, اقدس, کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور؛ کارشناس مسئول پایگاه‌های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی؛ دانشگاه تربیت‌‌مدرس
التماسی, مهشید, دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
ایمان, محمدتقی, استاد، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

ب

باجی, فاطمه, دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ مربی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز
بصیریان جهرمی, رضا, دانشجوي دكتري علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز
بیات, محمدکریم, کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی
بیگدلی, زاهد, استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بیگدلی, زهرا, دکتری کتابداري و اطلاع‌رساني؛ استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز

پ

پشوتنی زاده, میترا, دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ استادیار دانشگاه اصفهان

ج

جلالی منش, عمار, عضو هیئت علمی، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

ح

حاصلی, داود, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه تهران
حری, عباس, استاد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران
حری, عباس, استاد دانشگاه تهران
حریری, نجلا, دانشيار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران
حریری, نجلا, دکتری کتابداری واطلاع‌رسانی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران
حریری, نجلا, دانشیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن زاده, علیرضا, دکتری مدیریت سیستم‌ها؛ دانشیار دانشگاه تربیت‌‌مدرس
حسن زاده دیزجی, الهه, کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران
حسینی, زهرا, دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه فردوسي مشهد
حسینی, یعقوب, دكتري مديريت (سياستگذاري در بخ عمومي) استاديار گروه مديريت بازرگاني، دانشگاه خليج فارس

1 - 25 (88)    1 2 3 4 > >> 


شاپا: 8231-2251