مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 2 (1393) آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus) چکیده   PDF
مهناز آشنائی, بهروز جعفرپور, سعید ملک زاده شفارودی
 
دوره 7, شماره 4 (1394) آنالیز مولکولی و بررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمری(AYT1) جهت سم زدایی توکسین فوزاریومی DON در لاین¬های نسل دوم گندم تراریخته (Triticum aestivum ) چکیده   PDF
مهرداد اسدیان, شاهرخ قرنجیک, امیر موسوی, ناصر فرخی
 
دوره 8, شماره 4 (1395) آنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهایی چکیده   PDF
سعید باقری کیا, محمد هادی پهلوانی, احد یامچی, خلیل زینلی نژاد, علی مصطفایی
 
دوره 8, شماره 4 (1395) اثر سمیت کادمیوم بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز در گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L.) چکیده   PDF
فهیمه هاشمی, حمید رضا کاوسی, شهرام پور سیدی
 
دوره 7, شماره 2 (1394) اثر فشار اسمزي بر ريزغده زايي درون شيشه اي در سيب زميني رقم آگريا با كاربرد غلظت هاي مختلف ساكارز و پلي اتيلن گلايكول چکیده   PDF
علیرضا مطلبی آذر, سمانه کاظمیانی نجف آبادی, نسرین اکبری
 
شماره 1 (1393) اثرات پارامترهای مختلف بر روی کیفیت نتایج حاصل از تکنیک ‏cDNA-AFLP‏ در مطالعه ‏ ترانسکریپتوم سیب زمینی چکیده   PDF
کبری مسلم خانی, جواد مظفری
 
دوره 7, شماره 4 (1394) ارتباط بین حد آستانه ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر دربزهای تجاری چکیده   PDF
آرش جوانمرد, لیلا علی تالش, محمد حسین مرادی, زهرا عزیزی, علی اسماعیلی زاده کشکویه
 
دوره 7, شماره 3 (1394) ارتباط چندشکلی اگزون 3 ژن میوستاتین با صفت دو قلوزایی در بز مرخز چکیده   PDF
کیوان خانی, علیرضا عبدالمحمدی, صاحب فروتنی فر, علیرضا زبرجدی
 
دوره 6, شماره 4 (1393) ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تجمع آهن و روی چکیده   PDF
شهربانو ابوطالبی, محمدحسین فتوکیان, مهرشاد زین‏العابدینی
 
دوره 6, شماره 3 (1393) ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های پیشرفته آفتابگردان (Helianthus annus L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR چکیده   PDF
حمید حاتمی ملکی, رضا درویش زاده, زینب محسنی
 
دوره 7, شماره 3 (1394) ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR چکیده   PDF
رامین ارجمند قهستانی, ایرج توسلیان, قاسم محمدی نژاد
 
دوره 8, شماره 2 (1395) ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگر AFLP چکیده   PDF
رضا نظیفی گلیردی, غفار کیانی, علی دهستانی کلاگر, سید حمید رضا هاشمی
 
دوره 8, شماره 3 (1395) ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش¬های PCA و خوشه¬بندی سلسله مراتبی چکیده   PDF
مهرداد قاسمی میمندی, محمد رضا محمدآبادی, مهدیه منتظری
 
دوره 8, شماره 4 (1395) ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم¬های دفاعی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش سرما چکیده   PDF
سمانه کرمی معلم, رضا معالی امیری, هوتن وفایی, یاسمن نظیری
 
دوره 8, شماره 1 (1395) ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی برخی جدایه‌های باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم و جو در ایران چکیده   PDF
سحر نیک اختر, حشمت الله رحیمیان, ولی الله بابایی زاد
 
دوره 8, شماره 3 (1395) اشباع نقشه ژنتیکی جو با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و جمعیت دابل هاپلوئیدی حاصل از تلاقی Clipper×Sahara چکیده   PDF
فریبا قادری, بابک عبدالهی مندولکانی, نادعلی بابائیان جلودار, بهزاد صادق زاده
 
دوره 8, شماره 2 (1395) القای کالوس و باززایی مستقیم در ریزنمونه‏ های مختلف گیاه دارویی ازمک (Lepidium draba L.) چکیده   PDF
زهرا زینهساری, شهرام پورسیدی, جعفر ذوالعلی
 
دوره 6, شماره 3 (1393) الگوی بیان ژن های OSBP، CAT و BZIP در ارقام حساس و متحمل به خشکی سویا با استفاده از PCR در زمان واقعی چکیده   PDF
جعفر احمدی, ولی اله سلیمانی
 
دوره 6, شماره 4 (1393) اولین گزارش از آلودگی طبیعی بالنگ (Citrus medica L.) به ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در ایران چکیده   PDF
مهدی آزادوار, سمیه رنجبر, موسی نجفی نیا, و. ک. بارانوال
 
شماره 2 (1393) ایجاد گیاهان زودگلده آرابیدوپسیس از طریق خاموش کردن ژن CLF به روش RNA silencing چکیده   PDF
ندا دیدار, مقصود پژوهنده, فاطمه محمودی
 
دوره 7, شماره 1 (1394) باززايي دو رقم تجاري نيشكر CP48-103 و CP69-1062 از ريزنمونه هاي برگ انتهايي چکیده   PDF
صادق کلانتر هرمزی, محمدرضا سیاهپوش, حمید رجبی معماری, حسن حمدی, محمود شمیلی, جمیل حمودی
 
دوره 7, شماره 1 (1394) باززايي گياه ازمك (Cardaria draba L.) از طريق كشت بافت چکیده   PDF
سعید قطب زاده کرمانی, شهرام پورسیدی, غلامحسین محمدی, احمد معینی, امین باقی زاده
 
شماره 1 (1393) باکتری های حل کننده فسفات: جداسازی باکتری ها و ژن های رمزکننده حل کنندگی فسفات، ‏مکانیسم و ژنتیک انحلال فسفات چکیده   PDF
محمدرضا ساریخانی, محمدعلی ملبوبی, میترا ابراهیمی
 
شماره 2 (1393) بر همکنش فرم نوترکیب تیوردوکسین ردوکتاز وابسته به NADPH (NTR ) از گیاه برنج با تیوردوکسین(Trx) از دو منشا گیاهی و باکتریایی چکیده   PDF
هدیه اسلام‎پناه, آذر شاه پیری, احسان شیخ الاسلام
 
دوره 8, شماره 2 (1395) بررسی اپرون مصنوعی در باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) به منظور کنترل رونویسی چکیده   PDF
پرستو مجیدیان, حمید نجفی زرینی, کن یوشیدا, غلامعلی رنجبر, قربانعلی نعمت زاده
 
1 - 25 (133) 1 2 3 4 5 6 > >> 


شاپا: 6705-2228