توسعه سازمانی پلیس

نیروی انتظامی ایران یکی از مهم‌ترین و بزرگترین سازمان‌های کشور از جنبه‌های: حساسیت و اهمیت ماموریت; وسعت جغرافیایی خدمات; تنوع گسترده در نوع خدمات; عدة دریافت کنندگان خدمات و عدة کارکنان است; دیگر اینکه معاونت طرح و برنامه وبودجه ناجا متولی برنامه ریزی و طرح‌ریزی سازمانی در این نیرو شناخته می‌شود. با عنایت به این نکات، هدف اصلی این نشریه توسعه و ترویج دانش‌های کاربردی مرتبط با توسعة سازمانی است که عبارت است از: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی; برنامه‌ریزی عملیاتی; بودجه‌ریزی سالانه; سازماندهی، ساختار و تشکیلات; استانداردسازی رفتار، ویژگی‌های سازمانی و اطلاعاتی; آمار، اطلاعات و تحلیل داده‌ها; اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها. بر اساس این اهداف و وظایف، نشریۀ حاضر به دنبال توسعۀ دانش، روش و درس‌آموخته‌های مرتبط با موارد مذکور است.بر این اساس، این نشریه که از شمارة 1 تا 39 با عنوان دوماهنامة توسعة انسانی پلیس منتشر می‌شد; با تغییر خط مشی و تائید آن توسط کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارة 40 (ابتدای سال 1391) با عنوان فصلنامة توسعة سازمانی پلیس منتشر می‌شود.دیگر اینکه این نشریه از شماره 22 یعنی از ابتدای سال 1388 دارای درجه علمی و ترویجی است


دوره 13, شماره 59 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

الگوی محیط‌شناسی ناجا؛ بررسی امکان و احتمال دست‌یابی به الگوی جامع PDF
محمد قصری, ایرج فرجی, محسن زیوری کامران, حسین درجانی
امکان‌سنجی استقرار نظام پيشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری و راهکارهایی برای مدیریت مؤثر اجرای آن PDF
مهدی خیراندیش, احمد علی روح‌الهی
تحلیلی بر توسعة ساختار سازمانی و نقش آن در ارتقای بهره‌وری کارکنان ناجا از دیدگاه فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان مازندران) PDF
سید مهدی احمدی بالادهی, حسین جاویدان مهر, مهدی جوانمرد
نقش سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت بر نوآوری در امور خدماتی (نمونه‌پژوهی: پلیس+10) PDF
سعید زرندی, جواد معدنی, غلام جباری
پیش بینی اهمال‌کاری کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای سرمایة اجتماعی با نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی PDF
علی اکبر امین بیدختی, مهدی حسین زاده, رسول علیجانی, حسین بلوچی, مجید نعمت الهی
رهبری اشتراکی و رهبری تحول‌آفرین در پلیس PDF
دریس مسل


شاپا: 2096-2008