پژوهش های برنامه درسی

 هدف از انتشار مجله‌ی پژوهش­های برنامه درسی دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از چگونگی تدوین برنامه­ های درسی مورد نیاز جامعه است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های علوم تربیتی و روان­شناسی که در حوزه­ی برنامه­ی درسی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.


دوره 5, شماره 1 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی تجربه ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش PDF
سوسن علویانی, اسکندر فتحی آذر, یوسف ادیب
مقایسه ی تأثیر روش آموزش بایبی و گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان PDF
سمانه عبدلی, خدیجه علی آبادی, مهسا مرادی, محبوبه مهرورز
بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ‌سالان در برنامه¬¬های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج PDF
مرضیه دهقانی, مصطفی باقریان فر
بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری PDF
سکینه جعفری, علی اکبر امین بیدختی, مهدی محمدی
تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل PDF
سهیلا هاشمی, مهدی خبازی کناری, رقیه شعبانی
تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی PDF
رحمت اله مرزوقی, مهرداد امینی, محمد مزیدی, جعفر ترک زاده, مهدی محمدی