تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل

سهیلا هاشمی, مهدی خبازی کناری, رقیه شعبانی

چکیده


پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس چگونگی و میزان به کارگیری تخیل پرداخته است. پژوهش کمی و به شیوه‌ی تحلیل محتوا انجام شد. نمونه شامل کتاب‌های درسی علوم 6 پایه تحصیلی دوره ابتدایی بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی بر اساس شاخص‌های تخیل نظریه اشتاینر شامل مفاهیم منعطف، تخیل مشارکتی/عینی و تفکر شهودی جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که میزان توجه کتاب‌های علوم به شاخص‌های تخیل متفاوت بوده است. در خصوص مقایسه­ی شاخص‌های تخیل در کتاب‌های علوم، بیشترین توجه به شاخص مفاهیم منعطف و کمترین به ترتیب به تخیل مشارکتی/ عینی و تفکر شهودی بوده است، به­طوری‌که در این میان سهم کتاب‌های علوم پایه سوم و چهارم از همه کمتر و در حد صفر بوده است. متمایز دانستن شناخت از تخیل، یکی دانستن تخیل و فانتزی و اولویت‌ها و برتری­های آموزشی و پرورشی خانواده و نظام آموزشی می‌تواند دلایلی برای نادیده گرفتن تخیل در کتاب‌های درسی علوم باشد.


موضوع


تحلیل محتوا; تخیل; دوره ابتدیی; علوم

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.