نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

احمدی, غلامعلی, استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ادیب, یوسف, استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
اسدپور, سارا, دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز
اسفندیاری, الهام, کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
افروز, غلامعلی, استاد دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران
افضل خانی, مریم, استادیار دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
اکبری بورنگ, محمد, استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
امام جمعه, سیدمحمدرضا, استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
امین بیدختی, علی اکبر, دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان
امینی, محمد, دکتری برنامه ریزی درسی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
امینی, مهرداد, دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
انصاری, مینا, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ‏
اوجی نژاد, احمدرضا, استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت
ایمانی, حسین, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و سرگروه آموزش حرفه و فن شیراز

ب

باباصفری, محبوبه, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز
بابایی, بهاره, کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) و دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
باقریان فر, مصطفی, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگ‌سالان دانشگاه تهران
بوستانی, افسانه, کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت
به پژوه, احمد, استاد دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران

پ

پاک مهر, حمیده, دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

ت

ترک زاده, جعفر, دانشیار دانشگاه شیراز ‏
ترک زاده, جعفر, دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
ترک زاده, جعفر, دانشیار دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز
ترک زاده, جعفر, عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
تیمورنیا, مهین, کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی - دبیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه

1 - 25 (96)    1 2 3 4 > >>