مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 1 (1391) ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت های استادان، برنامه ی درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه چکیده   PDF
مهدی محمدی, رضا ناصری جهرمی, هادی رحمانی, هاجر معینی شهرکی
 
دوره 3, شماره 1 (1392) ارائه ی مدل معادله ساختاری اثربخشی برنامه درسی تجربه شده ی دانشجویان و توسعه ی شایستگی رهبری آنان- دانشگاه شیراز چکیده   PDF
مهدی محمدی, لیلا ملتجی
 
شماره 1 (1391) ارزشیابی از اجرای آزمایشی طرح آموزش مبتنی بر روی کرد تربیتی در پایه دوم راهنمایی در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی چکیده   PDF
معصومه صمدی
 
دوره 3, شماره 1 (1392) ارزیابی اخلاق حرفه ای استادان دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان ‏کارشناسی ارشدو دلالت های تربیتی آن در برنامه ریزی درسی چکیده   PDF
محبوبه باباصفری, رحمت اله مرزوقی, نظام الدین فقیه, جعفر ترک زاده, فریده یوسفی
 
شماره 1 (1391) ارزیابی معلمان از آن ها بر اساس الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی اولیوا و پاولز چکیده   PDF
جعفر ترک زاده, نصراله نوروزی, حسین ایمانی
 
دوره 2, شماره 2 (1391) امکان سنجی برنامه ریزی درسی دوزبانه در آموزش ابتدایی:مطالعه ی ‏موردی استان های آذربایجان شرقی و غربی چکیده   PDF
مصطفی شریف, رضاعلی نوروزی, میرمحمد موسوی زاده
 
شماره 1 (1391) بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر دانش آموزان پیش دبستان و دبستانی چکیده   PDF
مرتضی منطقی
 
دوره 2, شماره 2 (1391) بررسی تأثیر جو اجتماعی مدارسبر رشدمهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی ‏راهنمایی: مطالعه ی موردیشهر همدان چکیده   PDF
محمد رضا یوسف زاده, یحیی معروفی, مینا انصاری
 
دوره 5, شماره 1 (1394) بررسی تجربه ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش چکیده   PDF
سوسن علویانی, اسکندر فتحی آذر, یوسف ادیب
 
دوره 3, شماره 1 (1392) بررسی تطبیقی فعالیت های فوق برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای ‏آمریکا، انگلستان و مالزی ‏ چکیده   PDF
سیدمحمدرضا امام جمعه, غلامعلی احمدی, مهین تیمورنیا
 
دوره 5, شماره 1 (1394) بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری چکیده   PDF
سکینه جعفری, علی اکبر امین بیدختی, مهدی محمدی
 
دوره 3, شماره 2 (1392) بررسی رابطه بین میزان اثربخشی (انسجام، توازن و تناسب) برنامه درسی با شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی، صنعتی و آموزشی) دانشگاه شیراز چکیده   PDF
مهدی محمدی, رضا ناصری جهرمی, هاجر معینی شهرکی
 
دوره 4, شماره 2 (1393) بررسی صورت های عقلانیت و کارکردهای آن در برنامه درسی چکیده   PDF
سارا اسدپور, محمد مزیدی
 
دوره 2, شماره 2 (1391) بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر روی کرد سازنده گرایی در آموزش عالی: ‏مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران چکیده   PDF
سیروس منصوری, مرتضی کرمی, میمنت عابدینی بلترک
 
شماره 1 (1391) بررسی مؤلفه های دموکراسی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی چکیده   PDF
فریده درخواه, محمد مزیدی, فرخنده مفیدی
 
دوره 4, شماره 2 (1393) بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چکیده   PDF
فرزانه زینال تاج, مرضیه دهقانی, حمیده پاک مهر
 
دوره 5, شماره 1 (1394) بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ‌سالان در برنامه¬¬های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج چکیده   PDF
مرضیه دهقانی, مصطفی باقریان فر
 
دوره 3, شماره 1 (1392) بررسی نقش جهت گیری های برنامه درسی استادان بر احساس حضور ‏دانشجویان در محیط مجازی: مطالعه ی ترکیبی چکیده   PDF
محمد اکبری بورنگ
 
دوره 4, شماره 2 (1393) بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی پایه ششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامه درسی چکیده   PDF
محمد امینی, حمید رحیمی, الهام اسفندیاری
 
دوره 3, شماره 1 (1392) بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی آموزش علوم مبتنی بر ‏مؤلفه های ماهیت علم از دیدگاه دانشجویان ‏(مورد: دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان)‏ چکیده   PDF
اصغر سلطانی, مصطفی شریف, رسول رکنی زاده
 
دوره 3, شماره 2 (1392) بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي ورزش و نقش آن بر سلامت در كتاب هاي درسي دوره راهنمايي چکیده   PDF
ابراهیم صالحی عمران, میمنت عابدینی بلترک
 
شماره 1 (1391) پیش فرض های برنامه ی درسی آموزش سلامت جنسی از منظری اسلامی چکیده   PDF
مهدی محمدی, رحمت اله مرزوقی
 
دوره 3, شماره 2 (1392) تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و علوم تجربی دوره ی راهنمایی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی چکیده   PDF
علی عبدی, بهاره بابایی
 
دوره 3, شماره 2 (1392) تحلیل محتوای کتاب هديه‌هاي آسمانی پایه‌ي ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن براساس روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 92-1391 چکیده   PDF
اعظم سمیعی, مریم افضل خانی
 
دوره 5, شماره 1 (1394) تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی چکیده   PDF
رحمت اله مرزوقی, مهرداد امینی, محمد مزیدی, جعفر ترک زاده, مهدی محمدی
 
1 - 25 (36) 1 2 > >>