نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آذربایجانی, کریم, دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
آریانا, امیر, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
آقازاده, اکبر, کارشناس ارشد حسابداری، مربی دانشگاه آزاد اسلامی ماکو

ا

ابریشمی, حمید, استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
احراری, مهدی, پژوهشگر اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
احسانی, محمدعلی, استادیار دانشگاه مازندران
اکبری, نعمت الله, استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
امیریان, سجاد, کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی

ب

براتی, جواد, استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
برقی گلعذانی, اسماعیل, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
بهبودی, داود, دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

پ

پاک نژاد, سمیرا, کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

ت

توکلیان, حسین, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
توکلیان, علی, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

ج

جاویدنیا, داود, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران
جبرائیلی, سودا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
جلائی, سید عبدالمجید, دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
جوزی, عباس, محقق اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح

حاجی کرمی, مرضیه, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران
حری, حمیدرضا, استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسینی دل دوست, معصومه, کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

خ

خداپرست مشهدی, مهدی, استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
خواجوی, ملیحه, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

ر

رضائی, ابراهیم, استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت
رضائی, جواد, کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

1 - 25 (57)    1 2 3 > >> 


شاپا: 116x-2322