مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 18 (1393) آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران چکیده   PDF
کریم آذربایجانی, مهدی مرادپور اولادی, زهرا نجفی
 
شماره 18 (1393) اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده ی بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دومتغیره) چکیده   PDF
اسدالله فرزین وش, فاطمه لبافی فریز
 
شماره 17 (1393) بررسی اثر جهانی شدن روی رابطه ی مبادله ی خالص، ناخالص و درآمدی کلّ ایران با استفاده از مدل VAR چکیده   PDF
حمیدرضا حری, سید عبدالمجید جلائی, سامان یوسفوند
 
دوره 8, شماره 15 (1392) بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران چکیده   PDF
محمد نادعلی, جواد رضائی
 
شماره 18 (1393) بررسی اطلاعات نامتقارن در بازار اتومبیل های دست دوم (مطالعه ی موردی: بازار شیراز) چکیده   PDF
زهرا نصراللهی, غلام حسین زارع, داوود محمودی نیا
 
دوره 8, شماره 15 (1392) بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین چکیده   PDF
شهرام گلستانی, بهنام شهروان
 
شماره 17 (1393) بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای نفتی چکیده   PDF
داود بهبودی, اسماعیل برقی گلعذانی, سیاب ممی پور
 
شماره 17 (1393) بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران چکیده   PDF
مهدی خداپرست مشهدی, محمدعلی فلاحی, امیر آریانا
 
شماره 18 (1393) بررسی رابطه بین نقدشوندگی و نرخ بازده سهام با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
کیومرث سهیلی, سجاد امیریان
 
شماره 17 (1393) بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه MENA (رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی) چکیده   PDF
سید کمال صادقی, نیر قمری, مجید فشاری
 
شماره 17 (1393) بررسی رابطه غیرخطی بین اقتصاد پنهان و سطح بارمالیاتی در ایران:کاربردی ازمدل های مارکف سوئیچینگ و رویکرد شبیه سازی چکیده   PDF
ابراهیم رضائی, ملیحه خواجوی
 
دوره 8, شماره 15 (1392) بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، قیمت نفت و نااطمینانی آنان با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره برای ایران چکیده   PDF
اکبر کمیجانی, حسین توکلیان, علی توکلیان
 
دوره 8, شماره 15 (1392) بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمود یحیی زاده فر, شهاب الدین شمس, معصومه حسینی دل دوست
 
شماره 17 (1393) پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی چکیده   PDF
حمید ابریشمی, علی معینی, مهدی احراری, ویدا ورهرامی
 
دوره 8, شماره 15 (1392) تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان های ایران در دورۀ 1385-1383 چکیده   PDF
زهرا علمی, محمدعلی احسانی, داود جاویدنیا
 
شماره 18 (1393) تحلیل فضایی تأثیر مخارج دولت بر توسعه ی انسانی در ایران(رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR)) چکیده   PDF
نعمت الله اکبری, شکوفه فرهمند, مریم مقیمی
 
شماره 17 (1393) درآمدهای نابرابر و سلامتی «در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» چکیده   PDF
مصطفی عماد زاده, سعید صمدی, سمیرا پاک نژاد
 
شماره 18 (1393) رابطه ی علّیت پانلی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی؛مقایسه ی مناطق مختلف جهان چکیده   PDF
محمد حسن فطرس, اکبر آقازاده, سودا جبرائیلی
 
دوره 8, شماره 15 (1392) عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد میانگین گیری بیزی چکیده   PDF
محمدعلی کفائی, عباس جوزی
 
شماره 18 (1393) مالیات های داخلی و آزاد سازی تجاری (با رویکرد ویژه نسبت به مالیات ارزش افزوده) چکیده   PDF
سید کمیل طیبی, مرضیه حاجی کرمی, هاجر مصطفایی
 
دوره 8, شماره 15 (1392) نقش تجارت خارجی در اثرگذاری اجزای GDP بر سرمایه گذاری مسکونی چکیده   PDF
علی اکبر قلی زاده, جواد براتی
 
1 - 21 (21)


شاپا: 116x-2322