اکوفیزیولوژی گیاهی

ﻣﺠﻠﻪ ﺍﮐﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﻛﻤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ،  ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﮔﺮﻭﮐﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮔﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻲ-ﺧﺎﮎ، ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ  ﺍﮔﺮﻭﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ  ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

 


دوره 9, شماره 29 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم تحت تأثیر کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین PDF
مصطفی احمدی, محمد جواد زارع, یحیی امام
تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L. ) PDF
محمد رضا حاتمی, جعفر مسعود سینکی, قنبر لائی, سعید قریب بلوک
بررسی تاثیر رژیم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آنزیمهاي آنتی اکسیدانت و نفوذپذیری نسبی غشاء سلولی سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Sorghum bicolor L.) PDF
منصور فاضلی رستم پور, مسعود فاضلی رستم پور
ارزیابی اثر کاربرد سولفات منگنز بر مؤلفه های تولید و غلظت مالون دی آلدئید کلزای بهاره در شرایط تنش کمبود آب PDF
علی اصغر هدایت, شهرام لک, محمد رضا دادنیا
مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده¬های رشد PDF
منا محتشمی, احمد نادری, علی اکبر قنبری, مجتبی علوی فاضل, شهرام لک
ارزیابی شاخصهای رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مديريتهای مختلف آبياري PDF
نعمت اله صداقت, همت اله پیردشتی, علی راحمی کاریزکی, سعید صفی خانی
غربالگری برای مقاومت به شوری از طریق ارزیابی سطوح یونی و محتوای مواد غذایی در اکوتیپ های یونجه ایرانی PDF
مسعود ترابی
تاثیر تنش شوري بر برخی صفات فنولوژيکی، مورفولوژيکی، عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام کلزا PDF
کامی کابوسی, اکبر نودهی, ابوالفضل فرجی
بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه¬های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ¬های سیب¬زمینی PDF
مهدی عقیقی شاهوردی, سعیده ملکی فراهانی, بهنام ممیوند
اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیبزمینی PDF
فرهاد گلمرادی مرنی, مرتضی برمکی, محمد صدقی, محمد جواد فیروزی
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه PDF
حمید نجفي‌نژاد, محمد علی جواهری, سید ذبیح الله راوری
اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان PDF
نوید کاظمی طاسکوه, معرفت مصطفوی‌راد, محمد حسین انصاری
تأثیر زمان های برداشت بر عملکرد علوفه و میزان پروتئین رقمهای مختلف یونجه در منطقه یزد PDF
سید علی طباطبایی, احسان شاکری, مژگان علی نیا
تأثیر منابع کودی مختلف بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه PDF
محمد رضا نادری
بررسی کارآیی علف‏کش آتلانتیس واختلاط آن با دوپلسان سوپر و برومایسید‏‏ ام آ در کنترل علف‏های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) PDF
زینب زلقی, سعید سعیدی پور
اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی PDF
اصغر پاکدل, حمید رضا میری, رامین بابادایی سامانی
تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی PDF
عزیزاله خیری, محمد ویسی, محسن ثانی خانی
بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آويشن دنايي (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای PDF
لیلی صفائي, ابراهیم شريفي عاشورآبادي, داوود افیونی
بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک PDF
ریحانه محمدی, داود هاشم آبادی
تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت¬‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی" PDF
فرشته برازش, حکیمه علومی, فاطمه نصیبی, خسرو منوچهری کلانتری, فاطمه دانشمند
ارزش غذایی گونه‌های Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. وHalostachys caspica (Pall.) C. A. Meyer در مراحل مختلف فنولوژی (مطالعه موردی: مراتع شمال غرب استان گلستان) PDF
مجید شریفی راد, غلامعلی حشمتی, محمد باقر باقریه نجار


شاپا: 5958-2008