نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آرمین, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار
آرمین, محمد, گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار
آرمین, محمد, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (ایران)
آژند, ماندانا, دانشگاه رازی
آقاجان تبار, حسین, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آقایاری, فیاض, دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

ا

ابراهیمی, حمید رضا, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
ابوطالبی, عبدالحسین, دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم
ابوطالبی جهرمی, عبدالحسین, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
احتشامی, محمدرضا, گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمدی, جعفر, دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
احمدی, صدراله, گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان
احمدی, عبدالرضا, دانشگاه لرستان
احمدی, علی, مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان
احمدی, مریم, دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمدی, مصطفی, دانشگاه شیراز
اردکانی, محمد رضا, دانشگاه آزاد اسلامی، کرج
اسفندیاری, سمیه, گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
اسفندیاری, عزت اله, دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه
اصغری, محسن, دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه
اصغری پور, محمد رضا, دانشگاه زابل
اصغری پور, محمدرضا, دانشگاه زابل
افراسیاب, پیمان, عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
افشار, محمود, دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج
افشاری, حسین, دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1 - 25 (479)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 5958-2008