مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 20 (1394) اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم های مختلف آبیاری چکیده   PDF
خدیجه السادات تهمتن, امید علیزاده, برمک جعفری حقیقی
 
دوره 8, شماره 24 (1395) اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.) چکیده   PDF
حسن قاسميان اردستانی, امیر حسین شیرانی, سمانه متقی, امید لطفی فر
 
دوره 9, شماره 29 (1396) اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی چکیده   PDF
اصغر پاکدل, حمید رضا میری, رامین بابادایی سامانی
 
شماره 19 (1393) اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک چکیده   PDF
بهاره لرستانی, مهرداد چراغی, هاجر مریخ پور
 
دوره 8, شماره 26 (1395) اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) چکیده   PDF
حامد جوادی, غلامرضا زمانی
 
دوره 7, شماره 23 (1394) اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج چکیده   PDF
حسین صادقی, حسین حیدری شریف آباد, آیدین حمیدی, قربان نورمحمدی, حمید مدنی
 
شماره 16 (1393) اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مورفولوژیک گیاه ‏دارویی بابونه آلمانی (‏L.‎‏ ‏Matricaria chamomilla‏)‏ چکیده   PDF
صفورا فرهنگ مهر, شیوا اکبری, شهرام رضوان بیدختی
 
دوره 8, شماره 26 (1395) اثر تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژيك، عملكرد و درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌اي (Sorghum bicolor L. ) چکیده   PDF
حامد جوادی
 
شماره 18 (1393) اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های مختلف لوبیا قرمز چکیده   PDF
مسعود زاده باقری, شورانگیز جوانمردی, امید علیزاده, محمد مجتبی کامل منش
 
دوره 8, شماره 26 (1395) اثر تنش شوری بر فعاليت برخي از آنزيم‌هاي آنتي‌اكسيدان و شاخص‌هاي بروز تنش اكسيداتيو در سه گونه علف‌ هرز چکیده   PDF
واقف عنایتی, عزت اله اسفندیاری, علیرضا پور محمد, کمال حاج محمد نیا قالیباف, فریبرز شکاری
 
دوره 7, شماره 23 (1394) اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) چکیده   PDF
آسیه قتالی, رامین بابادائی سامانی
 
دوره 8, شماره 27 (1395) اثر روش¬های كاشت مستقيم و نشايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف پياز(Allium cepa L.) در شرايط روزكوتاه چکیده   PDF
حامد حسن زاده خانکهدانی, محسن خدادادی, عبدالحسین ابوطالبی
 
دوره 8, شماره 24 (1395) اثر روش¬های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.) چکیده   PDF
فیاض آقایاری, فاطمه خلیلی, محمد رضا اردکانی
 
دوره 8, شماره 24 (1395) اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش سرما چکیده   PDF
مهرانوش امامیان طبرستانی, اسفندیار فرهمندفر, همت اله پیر دشتی, یاسر یعقوبیان
 
دوره 8, شماره 24 (1395) اثر شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و عملکرد اندام هوایی دو اکوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack X) در مراحل مختلف رشد چکیده   PDF
صفورا فرهنگ مهر, شیوا اکبری, شهرام رضوان بيدختي
 
شماره 19 (1393) اثر طول دوره ی تداخل علف های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن چکیده   PDF
محمد رضا بندگی, محمد آرمین
 
دوره 9, شماره 28 (1396) اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی چکیده   PDF
علی برقی, عبدالقیوم قلیپوری, احمد توبه, سودابه جهانبخش, شهزاد جماعتی ثمرین
 
دوره 9, شماره 29 (1396) اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان چکیده   PDF
نوید کاظمی طاسکوه, معرفت مصطفوی‌راد, محمد حسین انصاری
 
شماره 20 (1394) اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی چکیده   PDF
نیما بهداروندی شیخی, آرش روزبهانی
 
دوره 9, شماره 29 (1396) اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیبزمینی چکیده   PDF
فرهاد گلمرادی مرنی, مرتضی برمکی, محمد صدقی, محمد جواد فیروزی
 
شماره 20 (1394) اثر کودهای آلی، نانوکودهای بیولوژیک و رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کنجد در منطقه خنج استان فارس چکیده   PDF
صدراله احمدی, علیرضا باقری, برمک جعفری حقیقی
 
دوره 7, شماره 23 (1394) اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی چکیده   PDF
حسین گرگینی شبانکاره, محمدرضا اصغری پور, براتعلی فاخری
 
دوره 8, شماره 24 (1395) اثر کودهای زیستی ورمی¬کمپوست و بارور۲ بر برخی صفات کمی و میزان جذب عناصر در ریحان سبز (Ocimum basilicm L.) در منطقه گچساران چکیده   PDF
مهدی حسینی فرهی, مرضیه نوروزی نژاد
 
دوره 8, شماره 26 (1395) اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز چکیده   PDF
کلثوم شمس الدینی, بتول کرامت, حسین مظفری
 
شماره 17 (1393) اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا ‏رقم(‏DPX‏) تحت شرایط کم آبی چکیده   PDF
ناهید قنبری تیلمی, حسین عباسپور, مهدی برادران فیروز آبادی
 
1 - 25 (166) 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


شاپا: 5958-2008