چهار گونه از نماتدهاي فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان

علی روشن‌بخش قنبري, ابراهیم پورجم, مجید پدرام

چکیده


چهار گونه نماتد از فوق بالا‏خانواده Tylenchomorphaبا نام‏هاي Paratylenchus microdorus، Filenchus hamuliger ، Psilenchus aestuarius و Tylenchus arcuatus از فراريشه گياهان مختلف استان خوزستان استخراج و مورد مطالعه ريخت‏شناسي و ريخت‏سنجي قرار گرفتند. جمعيت ايراني گونه P. microdorus داراي سر تخت، استايلت کوتاه (13 تا 17 ميکرومتر)، کيسه ذخيره اسپرم پر از اسپرم و دم با انتهاي گرد و يا تقريبا گرد است. جمعيت گونه F. hamuliger با دارا بودن دو شيار طولي در سطوح جانبي، سر مخروطي با انتهاي تخت، استايلت به طول 8 تا 10 ميکرومتر، کيسه ذخيره اسپرم محوري، بزرگ و دم نخي با انتهاي قلابي از ساير گونه‏هاي جنس قابل تفکيک است. جمعيت ايراني گونه P. aestuarius با توجه به صاف بودن سر و يا وجود حلقه‏هاي نامشخص، وجود کيسه عقبي روده به اندازه عرض بدن در ناحيه مخرج و دم چماقي شکل از ساير گونه‏هاي جنس قابل شناسايي است. جمعيت حاضر از گونه T. arcuatus با داشتن سر هم‏طراز با بدن و داراي حلقه، دم مخروطي،کشيده و نوک تيز در انتها و گاهي اندکي گرد که در همه موارد قلابي است از ساير گونه‏ها متمايز مي‏گردد. گونه‏هاي P. microdorus، F. hamuliger و T. arcuatus براي نخستين بار از ايران گزارش مي‏شوند.


موضوع


گزارش جديد; Filenchus Paratylenchus Psilenchus Tylenchus

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.