مقايسه دامنه ميزباني طبيعي و آزمايشگاهي ويروس‌هاي پيچيدگي شديد و ايراني بوته چغندرقند و ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي

درنا جهان بین, کرامت اله ایزدپناه, سید علی اکبر بهجت نیا

چکیده


جدايه ايراني ويروس پيچيدگي شديد بوته چغندرقند (BSCTV-IR) و ويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندرقند (BCTIV)، به ترتيب از جنس‏هاي Curtovirus و Becurtovirus به عنوان عوامل بيماري پيچيدگي بوته چغندرقند از ايران گزارش شده‏اند. علاوه بر چغندرقند، گوجه‏فرنگي و فلفل از مهم‏ترين ميزبان‏هاي اقتصادي اين ويروس‏ها محسوب مي‏شوند. بيماري پيچيدگي برگ گوجه‏فرنگي از مهم‏ترين بيماري‏هاي ويروسي گوجه‏فرنگي مي‏باشد. جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه‏فرنگي (TYLCV-[Ab])، يک سويه شديد از TYLCV (جنس Begomovirus)، از عوامل اصلي اين بيماري در جنوب کشور مي‏باشد. تاکنون تفکيکي بين دامنه ميزباني اين ويروس‏ها انجام نشده است. براي تعيين ميزبان‏هاي طبيعي اين سه ويروس اقدام به نمونه‏برداري از مزارع چغندرقند، گوجه‏فرنگي، فلفل، شلغم، اسفناج و فضاي سبز استان فارس گرديد و براي تعيين ميزبان‏هاي آزمايشگاهي آنها اقدام به کشت 33 گونه گياهي که بذر آنها براي تهيه گياهچه در دسترس بود شد. مايه‏زني گياهچه‏ها با استفاده از همسانه‏هاي عفونت‏زا سه ويروس انجام شد. جمع‏بندي نتايج مربوط به مطالعه حاضر و تحقيقات گذشته مشخص نمود که BSCTV-IR داراي دامنه‏ي ميزباني طبيعي وسيع‏تري نسبت به BCTIV مي‏باشد. بيشتر ميزبان‏هاي آزمايشگاهي BSCTV-IR و BCTIV از خانواده‏هاي Solanaceae، Brassicaceae،Fabaceae  و Amaranthaceae مي‏باشند. TYLCV-[Ab] دامنه ميزباني محدودي دارد و تنها ميزبان طبيعي شناسايي شده آن گوجه‏فرنگي بود. با وجود اين مشخص شد که لوبيا قرمز، لادن، اطلسي، تاج خروس، داتوره، تاج‏ريزي و عروسک پشت پرده ميزبان‏هاي آزمايشگاهي TYLCV-[Ab] هستندکه تاکنون گزارش نشده بودند.


موضوع


بگوموويروس; جميني ويروس; کرتوويروس; بي کرتوويروس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.