نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آرام, فرزانه, دانشگاه شيراز
آزادبخت, نادر, ‏1-‏ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ‏
آقاپور, بیژن
آقاجانی, محمدعلی
آهنگر, لیلا, دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ا

ابراهیم اف, ا., بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باکو
ابراهیم اف, اقاولی
ابراهیم زاده معبود, حسن, استاد فیزیولوژی گیاهی،دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران
ابطحي, فائزه السادات, گروه گياه پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
احمدپور, عبداله, دانشجوی دکتری و استاد گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
احمدزاده, مسعود, دانشگاه تهران
احمدزاده, مسعود, دانشیار بیماری شناسی گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران ‏ (ایران)
احمدزاده, مسعود
احمدی, محمدرضا, دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اخلاقی, مهدی, دانشگاه فردوسي مشهد
اخوان سپاهی, عباس, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
ادوارد شوالن کوک, دیوید, پژوهشگر مؤسسه‏ جیمز هاتون، اسکاتلند، بریتانیا
ارزنلو, مهدی, بيماري شناسي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز
ارزنلو, مهدی
ارزنلو, مهدی, استادیار بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
اسداغي, ابراهيم, گروه گياه پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
اسدی, قربانعلی, استادیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ‏
اسماعیلی, مریم, دانشگاه شهید با هنر کرمان
اسمعیل‎ ‎زاده حسینی, سید علیرضا, استادیار بیماری شناسی گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
اسمعیل زاده حسینی, سید علیرضا, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي

1 - 25 (386)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 2774-0006