مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 51, شماره 1 (1394) آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن چکیده   PDF
فروه سادات مصطفوی نیشابوری, محمود معصومی, سعید نصراله نژاد, نرحس رهپیما سروستانی, کرامت الله ایزدپناه
 
دوره 51, شماره 1 (1394) اثر بازدارندگی تفاله شیرین‏بیان و بستر پرورش قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر نماتد ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) چکیده   PDF
نرگس علمی, محمد عبدالهی
 
دوره 51, شماره 3 (1394) اثر تلفیقی قارچ Metarhizium anisopliae و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 بر نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognitaدر گوجه‏ فرنگی چکیده   PDF
لیلا جهانبازیان, محمد عبدالهی, رسول رضایی
 
دوره 50, شماره 2 (1393) اثر عصاره برگ کرفس در القای مقاومت علیه بیماری سفیدک پودری خیار چکیده   PDF
اعظم سیروس, عبدالحسین جمالی زواره
 
دوره 52, شماره 1 (1395) اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعاليت آنزيم‌هاي کيتيناز و گلوکاناز در ريشه گوجه‌فرنگي آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگي فوزاريومي (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) چکیده   PDF
نسرین کمالی, نوازاله صاحبانی, ابراهیم پورجم
 
دوره 51, شماره 1 (1394) اثر میزان وقوع آلودگی میوه گوجه فرنگی به لکه موجی، اندازه و رقم بر ارزش بازاری آن در منطقه میناب چکیده   PDF
مجید خنشا, حبیب الله حمزه زرقانی
 
دوره 51, شماره 1 (1394) اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-1 IA) چکیده   PDF
فریدون پاداشت دهکایی, ابراهیم دودابی نژاد, حسن پورفرهنگ
 
دوره 50, شماره 1 (1393) ارزیابی تعامل بین ‏Glomus intraradices‏ و باکتری های آنتاگونیست ‏Pseudomonas‏ و ‏Bacillus‏ و تأثیر آنها در القای سیستمیک ژن های دفاعی در برگ ‏های برنج بر علیه ‏‎Magnaporthe oryzae ‎ چکیده   PDF
سمیرا پیغامی آشنایی, کیوان بهبودی, مسعود احمدزاده
 
دوره 50, شماره 2 (1393) ارزیابی روابط فیلوژنتیکی گونه‏ های Trichoderma به دست آمده از شالیزارهای استان مازندران بر اساس توالی‏های ژن tef1α چکیده   PDF
شهرام نعیمی, سید اکبر خداپرست, محمد جوان نیکخواه, چابا واگولجی, لاسلو کردیچ
 
دوره 49, شماره 4 (1392) ارزیابی مقاومت 20 ژرم پلاسم کنجد نسبت به بوته میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami‎‏ در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز(‏‎(PAL‏ در ژرم پلاسم های مقاوم و حساس به این بیماری ‏ چکیده   PDF
اعظم فلاح پوری, حشمت الله امینیان, نوازالله صاحبانی, سید علیرضا اسمعیل‎ ‎زاده حسینی
 
دوره 50, شماره 1 (1393) ارزیابی مقاومت تعدادی از والدین و هیبریدهای چغندر قند نسبت به بیماری لکه ‏برگی سرکوسپورایی در شرایط آلودگی طبیعی در استان خوزستان ‏ چکیده   PDF
محسن نیازیان, رضا امیری, اباذر رجبی, محمدرضا اوراضی زاده
 
دوره 49, شماره 2 (1392) ارزیابی واکنش برخی توده های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان چکیده   PDF
طیبه کشاورز, مسعود شمس بخش, کرامت ایزدپناه
 
دوره 52, شماره 1 (1395) ارزيابي واکنش ارقام هندوانه در برابر ويروس کوتولگي سبزرد هندوانه با استفاده از مايه‌کوبي با سازه عفونت‌زاي ويروس چکیده   PDF
مریم اسماعیلی, جهانگیر حیدرنژاد
 
دوره 49, شماره 4 (1392) اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران ‏ چکیده   PDF
بهاره بیچرانلو, مهدی پیرنیا, قربانعلی اسدی
 
دوره 49, شماره 2 (1392) اطلاعاتی در مورد گونه های Tuberculina در ایران چکیده   PDF
مهرداد عباسی, فائزه علی آبادی, مصطفی درویش نیا
 
دوره 50, شماره 1 (1393) اکراتوکسینA ‎‏ و جدایه های مولد اکراتوکسینA ‎‏ در گروه ‏Aspergillus section ‎Nigri‏ در کشمش ایران‎ ‎ چکیده   PDF
منصوره‎ ‎میرابوالفتحی, روح‎ ‎ا‎لله ‎کرمی‎ ‎اسبو, لاله حسینیان
 
دوره 50, شماره 3 (1393) القاي توليدمثل جنسي و تعيين تيپ هاي آميزشي قارچPhaeoacremonium aleophilum عامل بيماري اسکاي مو در استان آذربايجان شرقي چکیده   PDF
ابوالفضل نرمانی, مهدی ارزنلو, اسداله بابای اهری
 
دوره 50, شماره 3 (1393) القاي مقاومت به بيماري بلاست در گياه برنج به کمک قارچ اندوفيت چکیده   PDF
حسین موسوی, ولی الله بابایی زاده, بهرام شریف نبی, محمدعلی تاجیک قنبری, امیر مساح, محمد علوی
 
دوره 49, شماره 4 (1392) انتقال ژن ‏‎ gfpبه ‏‎ Trichoderma harzianum T8‎‏ به منظور ردیابی آن در خاک و ‏مطالعه اثر متقابل آن با اسکلروت ‏Rhizoctonia solani‏ با استفاده از ‏SEM‏ ‏ چکیده   PDF
مژگان کوثری, محمد رضا زمانی, مصطفی مطلبی, عصمت جورابچی
 
دوره 50, شماره 2 (1393) اولین گزارش از Diplodia seriata عامل بیماری شانکر و خشکیدگی شاخه های درختان سیب در ایران چکیده   PDF
سیامک حنیفه, یوبرت قوستا, سعید عباسی
 
دوره 50, شماره 2 (1393) اولین گزارش از بیماری زایی Alternaria interrupta روی کلم برگی (Brassica oleracea L. var. capitata) از ایران چکیده   PDF
طاهره رحیم لو, یوبرت قوستا
 
دوره 50, شماره 4 (1393) اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران چکیده   PDF
حسین میرزایی نجفقلی, محسن تقوی, محمد رضا عالی منش
 
دوره 50, شماره 1 (1393) اولین گزارش از پوسیدگی میوه موز توسط ‏Pestalotiopsis theae‏ ‏ چکیده   PDF
مهرویه کتابچی, یوبرت قوستا, سیامک حنیفه
 
دوره 49, شماره 3 (1392) اولین گزارش از جنس ‏Libertella‏ در ایران چکیده   PDF
مهدی محرابی, رقیه همتی
 
دوره 51, شماره 4 (1394) اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس چکیده   PDF
محمد صالحی, رسول رسول پور
 
1 - 25 (130) 1 2 3 4 5 6 > >> 


شاپا: 2774-0006