بررسی پراکنش و ریخت شناسی خرچنگ¬هاي Leucosiidaeو Xanthidae در آب‌های زیر جزر و مدی سواحل استان خوزستان (خلیج فارس)

زینب عبادی, بابک دوست شناس, نسرین سخایی, کمال غانمی

چکیده


هدف از مطالعه حاضر بررسی تنوع گونه­ای و بررسی خصوصیات ریخت شناسی خرچنگ‌های خانواده Leucosiidae و Xanthidae در آب­های زیر جزر و مدی خلیج فارس در استان خوزستان است. نمونه­برداری در طی سال‌های 1395-1394 از 7 ایستگاه و توسط تور ترال کف انجام گردید. در آزمایشگاه صفات ریخت شناسی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و طول و عرض کاراپاس اندازه گیری شد. سپس نمونه‌ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تا حد گونه شناسایی شدند. در این مطالعه 7 گونه خرچنگ شناسایی شدند که 4 گونه از آن‌ها متعلق به خانواده Leucosiidae (Myra pernix، Hiplyra sagitta، Lyphira perplexa، Arcania erinacea) و 3 گونه متعلق به خانواده Xanthidae (Gaillardiellus rueppelli، Liagore erythematica، Atergatis integerrimus) بودند. نتایج این مطالعه نشان می­­دهند که آب­های سواحل خوزستان زیستگاه مناسبی را برای زیست این خرچنگ­ها فراهم نموده­اند.

موضوع


خرچنگ گرد; Xanthidae; Leucosiidae; استان خوزستان; خلیج فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.