بررسی ارتباط میان عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط و زئوپلانکتون ها و شکوفایی عروس های دریایی در خلیج چابهار و پزم (دریای مکران (عمان))

فاطمه پورجمعه, محمد رضا شکری, حمید رضایی, حسن رجبی مهام, الهام مقصودلو

چکیده


شناسایی گونه­های عروس­های دریایی اولین قدم در پیش­بینی و مدیریت اثرات حاصل از شکوفایی آن­ها است. در مطالعه­ی حاضر گونه­های عروس­های دریایی در شمال دریای مکران (عمان) معرفی شدند. علاوه بر آن شناسایی پروسه­هایی که تغییرات زمانی و مکانی عروس­های دریایی را در شمال دریای مکران (عمان) کنترل می­کنند نیز مورد مطـالعه قـرار گرفتند. در این راستا در هر ایستگاه نمونه­برداری علاوه بر نمونه­های زیستی، متغیرهای محیطی در عمق و سطح آب نیز نمونه برداری و یا ثبت شدند. جمعا 83 مدوز عروس دریایی در نه ایستگاه و چهار فصل شامل ماه­های آبان 1393، اسفند 1393، خرداد 1394 و مهر 1394 شمارش شدند. مدوزهای یافت شده رده سیفوزوآ شامل Cyanea nozakii، Pelagia noctiluca،Chrysaora sp. و Catostylus sp. هستند. مدوزهای یافت شده رده هیدروزوآ Diphyes sp.، Rhacostoma sp. و Aequorea spp. هستند. نتایج آنالیزmanual forward selection ، نشان­دهنده­ی ارتباط متغیرهای محیطی شامل شفافیت، عمق و دمای آب بیش از دیگر فاکتورها با ترکیب گونه­ای عروس­های دریایی است. هیچ یک از عوامل مطالعه شده نمی­توانند تغییرات شدید در حد ایجاد شکوفایی در عروس­های دریایی ایجاد نمایند.

موضوع


زئوپلانکتون; سیفوزوآ; هیدروزوآ; شکوفایی عروس های دریایی; خلیج پزم; خلیج چابهار; دریای مکران (عمان)

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.