اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل دریاها در تقابل میان اصل آزادی دریانوردی و حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی

جواد صالحی

چکیده


هدف از این مقاله بررسی اعمال صلاحیت در حقوق بین­الملل دریاها و تقابل میان حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی و اصل آزادی دریانوردی است. کشتی­ها در دریاهای آزاد و مناطق فراساحلی تحت تابعیت دولت صاحب پرچم هستند. توقیف کشتی و بازداشت خدمه آن در منطقه­ی انحصاری اقتصادی تحت حاکمیت دولت ساحلی به بهانه­ی تجاوز به تاسیسات و تجهیزات فراساحلی وی دخالت در امور دولت صاحب پرچم و اعمال حاکمیت وی تلقی می­شود. دولت ساحلی مجاز به اتخاذ تدابیر امنیتی برای پیشگیری و مدیریت مانورهای خطرناک فعالان زیست محیطی به تاسیسات دور از ساحل در اعتراض به فعالیت­های دریایی وی است. نتیجه نهایی حاکی از این است که حسب نظریه­ی اخیر قضات دیوان داوری توقیف کشتی و بازداشت فعالان زیست محیطی از سوی دولت ساحلی روسیه اقدامی غیرقانونی و در تعارض با صلاحیت دولت صاحب پرچم هلند است.

موضوع


دیوان بین المللی حقوق دریاها; دولت ساحلی; دولت صاحب پرچم; منطقه ی انحصاری اقتصادی; فلات قاره; تاسیسات دور از ساحل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.