ارزیابی عملکرد مدلSWAN در پیش‌بینی امواج ناشی از باد خلیج‌فارس (مطالعه موردی: جزایر فارور و لاوان)

حمید طاهری, محمد حسین کاظمی‌نژاد, عباس یگانه‌ بختیاری

چکیده


در این تحقیق به ارزیابی عملکرد مدل SWAN در پیش‌بینی امواج ناشی از باد خلیج‌فارس با استفاده از روش‌های مختلف پرداخته شد. سه روش مختلف مدل‌سازی با استفاده از فرمولاسیون متفاوت در تولید و زوال انرژی موج، با بهره‌گیری از داده‌های باد CCMP به کار گرفته شد. در انتها، نتایج مدل‌سازی با ارتفاع، پریود و جهت موج اندازه‌گیری شده در محدوده جزایر فارور و لاوان، حدفاصل سال‌های 2009 و 2010 مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان داد روش WAM4-AB در مقایسه با روش‌های دیگر دارای عملکرد بهتری است. خطای این روش در مدل‌سازی HS در ایستگاه جزایر فارور و لاوان به ترتیب برابر با 44 و 48 درصد است. در مجموع مدل‌سازی با این روش با تخمین دست پایین نتایج به نسبت داده‌های اندازه‌گیری شده همراه بود.

موضوع


مدل‌سازی; داده باد CCMP ;SWAN; داده اندازه‌گیری; خلیج‌فارس

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.