دوره 8, شماره 32 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تغییر تعادل هورمون های تیروئیدی ماهی انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) در مواجهه با غلظت های تحت کشنده کادمیوم PDF
علیرضا صفاهیه, راضیه نصراله زاده, احمد نگین تاجی
بررسی اثر مد ناشی از طوفان حاره ای آشوبا بر سواحل بوشهر و چابهار (خلیج فارس و دریای عمان) PDF
رویا فروتنی, مریم راه بانی, محمد پاخیرهزن
اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل دریاها در تقابل میان اصل آزادی دریانوردی و حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی PDF
جواد صالحی
ارزیابی مدل تلفیقی ROMS-SWAN در مدل¬سازی جریان‌های حوزه جنوبی دریای خزر PDF
مجید نورانیان اصفهانی, محمود رضا اکبرپورجنت, بابک بنی جمالی
ارزیابی عملکرد مدلSWAN در پیش‌بینی امواج ناشی از باد خلیج‌فارس (مطالعه موردی: جزایر فارور و لاوان) PDF
حمید طاهری, محمد حسین کاظمی‌نژاد, عباس یگانه‌ بختیاری
مقایسه فراوانی، نوع و شکل میکروپلاستیک ها در ناحیه بالا و پایین جزر و مدی سواحل بندرعباس، خلیج فارس PDF
زینت اسماعیلی, ابوالفضل ناجی
حفاظت از محیط‌ زیست دریاهای بسته و نیمه بسته در خلال مخاصمات مسلحانه: بررسی موردی «خلیج فارس» PDF
جمشید ممتاز, مسعود عليزاده, شهرام زرنشان


شاپا: 1057-1562