دوره 8, شماره 30 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

مقایسه غلظت برخی از فلزات سنگین در رسوبات بین جزر و مدی جزیره خارک (خلیج فارس) در دو فصل تابستان و زمستان PDF
دانیال یزدان پناه, علیرضا صفاهیه, محمد علی سالاری علی آبادی, کمال غانمی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی مواد مغذی و قلیاییت کل در بوم سامانه مصب مند PDF
مریم قائمی, سارا غلامی پور
بررسی پراکنش و ریخت شناسی خرچنگ¬هاي Leucosiidaeو Xanthidae در آب‌های زیر جزر و مدی سواحل استان خوزستان (خلیج فارس) PDF
زینب عبادی, بابک دوست شناس, نسرین سخایی, کمال غانمی
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بنادر خشک در ایران با استفاده از روشAHP PDF
جعفر سیاره, الهام الهیاری
بررسی مقایسه¬ای شاخص ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در شمال خلیج فارس: استان¬های هرمزگان و بوشهر PDF
مهری رضایی, علی مهدی نیا, ابوالفقضل صالح, سروش مدبری
تخمین خط سیر شناور زیرسطحی با استفاده از بی¬هنجاری ژئومغناطیسی در آب‌های کم‌عمق PDF
محمد امیر فلاح
بررسی ارتباط میان عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط و زئوپلانکتون ها و شکوفایی عروس های دریایی در خلیج چابهار و پزم (دریای مکران (عمان)) PDF
فاطمه پورجمعه, محمد رضا شکری, حمید رضایی, حسن رجبی مهام, الهام مقصودلو


شاپا: 1057-1562