دوره 31, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتيپ گلرنگ PDF
ابوالفضل ناصری, طاهره مسعودی, محمد باقر خورشیدی, اکبر عبدی قاضی جهانی
بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما PDF
نادر سلامتی, حسین دهقانی سانیچ, عبدالستار دارابی
تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی خرما در مرحله رشد رویشی با استفاده از لایسیمتر PDF
مجید علی حوری
ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری PDF
حبیب کريمی اورگانی, علی رحیمی خوب, محمد هادی نظری فر
تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه PDF
ابوالمحسن حاجی امیری, عباس رضایی زاد
ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی، رشد و عملکرد میوه بامیه (Abelmoschus esculentus) PDF
حمداله اسکندری, اشرف عالی زاده امرایی
برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند PDF
الهام صابری, فاطمه رضایی, عباس خاشعی سیوکی
اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران PDF
حامد زمانی, داود اكبري نودهی, حمید رضا مبصر, فرشید عليپور ابوخيل
بررسي وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان PDF
نادر نادری, فریبرز عباسی
برآورد نشت در کانال هاي انتقال آب با معادلات تجربي و مدل SEEP/W PDF
احسان توکلی, بهزاد قربانی, مهدی رادفر, حسین صمدي بروجني, بیژن قهرمان
مدل بهینه سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامين PDF
مریم یوسفی, محمد ابراهیم بنی حبیب, جابر سلطانی, عباس روزبهانی
عوامل مؤثر بر توسعه سامانه های نوین آبیاری از دیدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي استان‌هاي تهران و البرز PDF
علی اکبر محمدی, حسن علیپور
ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت PDF
علی جوادی, بهروز مصطفی زاده فرد, محمد شایان نژاد, محمد رضا مصدقی
شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی PDF
نادر کوهی چله کران, حسین دهقانی سانیچ
تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک PDF
میلاد فرمانی فرد, هوشنگ قمرنیا, مقداد پیرصاحب, نظیر فتاحی


شاپا: 7140-2228